Finland öppnar en ambassad i Bagdad och ökar insatserna i den arktiska regionen och Östersjöregionen

I regeringens budgetförhandlingar beslutades om ytterligare satsningar på utrikesministeriets ambassadnätverk, det regionala samarbetet och exportfrämjandet. Ministeriets omkostnader uppgår till 224,8 miljoner euro.

Finland står i beredskap att öppna sin ambassad i Bagdad i Irak på nytt. I Bagdad har det inte funnits diplomatisk personal från Finland sedan 1991. Finland har haft en ambulerande ambassadör för Irak i Helsingfors sedan 2016. För närvarande har 14 EU-länder en permanent ambassadör i Bagdad.

Återöppnandet av ambassaden främjar övergripande bilaterala förbindelser och också utvecklingen av det kommersiella samarbetet.

”Irak ligger i Europas närområde och landets utveckling påverkar även Finland. I Finland finns en tämligen stor irakisk diaspora och samarbetet inom det civila samhället och annat samarbete mellan våra länder håller på att öka. Frågor kring återsändandet av personer som fått avslag på sin asylansökan står också på agendan för Finlands och Iraks bilaterala förbindelser”, konstaterar utrikesminister Timo Soini om betydelsen av ambassadens återöppnande.

Regeringen ökade också anslagen till samarbetet i Östersjö- och Barentsregionen samt i den arktiska regionen med 1,7 miljoner euro. Betydelsen av det regionala samarbetet accentueras i det nuvarande internationella läget. Ytterligare medel riktas till närområdenas säkerhet och välfärd, miljöns tillstånd, bekämpning av klimatförändringen samt ekonomiska möjligheter.

”Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet och vi har varit initiativtagare bland annat då det gäller minskade utsläpp av sot. Med den här finansieringen förstärker vi Finlands ställning som arktisk aktör”, konstaterar minister Soini belåtet.

Dessutom anvisas tilläggsfinansiering på 1,5 miljoner euro till instrumentet för utvecklingsfinansiering Finnpartnership.

”Programmet för företagspartnerskap Finnpartnership är ett snabbt och flexibelt finansieringsinstrument och efterfrågan på dess tjänster har varit på kraftig uppgång bland finländska företag, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer. Antalet ansökningar ökade med 71 procent 2017. Tilläggsfinansieringen kommer väl till pass”, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen.

Främjandet av export stärks också genom att det anställs tre specialsakkunniga inom livsmedelsexport vid Finlands beskickningar i utlandet. I budgetförhandlingarna reserverades en finansiering på en miljon euro för detta ändamål. I enlighet med riktlinjerna som drogs upp i samband med vårens ramförhandlingar ska nätverket Team Finland förstärkas med sju handelsekonomiska experter. För detta ändamål har 1,6 miljoner euro anvisats.

Ytterligare information: Riikka Taivassalo, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 46 923 4581 och Juha Kirstilä, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn +358 40 552 8200

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.