Finlands ambassader börjar ta emot ansökningar om uppehållstillstånd med vissa begränsningar

På grund av coronaviruspandemin avbröt Finland mottagningen av vanliga ansökningar om visum och uppehållstillstånd den 19 mars 2020. Vanliga visumansökningar tas ännu inte emot, men mottagningen och behandlingen av uppehållstillstånd vid ambassaderna inleddes den 16 juni 2020 med vissa begräsningar.

Ambassadernas och konsulatens villkor och förutsättningar på olika håll i världen varierar mycket. I det rådande coronaläget kan en del av ambassaderna börja betjäna upphållstillståndskunder i rätt stor omfattning från och med den 16 juni, en del har begränsad service och vid en del beskickningar kan mottagandet och hanteringen av uppehållstillstånd inledas först i ett senare skede. För att lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd och för att identifiera sig ska sökande boka en tid och sedan kontakta ambassadens kundservice.

De kunder som hade en bokad tid som måste avbokas på grund av coronapandemin kommer att prioriteras.

Mer information följer när undantagsarrangemangen avvecklas.

 

Förfrågningar gällande behandling av uppehållstillstånd:

Förfrågningar gällande behandling av uppehållstillstånd  ber vi er  skicka i första hand per e-mail till visas.mfa@formin.fi

Telefonförfrågningar via Statsrådets växel tel: 0295 16001.

 

Updaterad 23.6.2020: contact information