Inreserestriktionerna vid Finlands yttre gränser förlängs och hälsosäkerhetsåtgärderna skärps

Statsrådets beslutade den 16 december att förlänga inreserestriktionerna vid de yttre gränserna och skärpa hälsosäkerhetsåtgärderna från och med den 20 december. Beslutet gäller till och med den 16 januari 2022.

Enligt beslutet krävs det från och med den 21 december både ett vaccinationsintyg och ett negativt covid-19-test som är under 48 timmar gammalt av resenärer som kommer från länder utanför EU och Schengenområdet och som fått en full vaccinationsserie.

Fram till den 31 december 2021 gäller kravet personer som är födda 2005 eller tidigare och från och med 1 januari 2022 personer som är födda 2006 eller tidigare.

Kravet gäller inte Finländare, personer som är bosatta i Finland eller i något annat EU- eller Schengenland när de återvänder till bosättningslandet och inte heller personer vars inresa beror på en nödvändig orsak, till exempel tvingande familjeskäl eller andra personliga tvingande skäl.

Kravet att uppvisa de intyg som fastställs i lagen om smittsamma sjukdomar och regionförvaltningsverkens beslut om obligatoriska hälsokontroller gäller dock alla resenärer.

Från EU- och Schengenländerna kan man fritt resa in i Finland utan några restriktioner på samma sätt som hittills.

Närmare information om inreserestriktionerna finns på Gränsbevakningsväsendets(layout.types.url.description) webbplats. Om hälsosäkerhetsåtgärderna kan du läsa mer på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd(layout.types.url.description) .

Resenärer ska beakta att många flygbolag och rederier kräver ett intyg över negativt coronatest, tillfrisknande eller vaccin. Du måste själv ta reda på vad ditt flygbolag eller rederi ställer för krav.

 

Ytterligare information:
Gränsbevakningsväsendet ger allmänheten råd om gränstrafiken per telefon och e-post. Betjäning ges på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på numret 0295 420 100. Frågor kan också sändas per e-post till adressen rajavartiolaitos@raja.fi.
  
Om du har frågor om vilka vacciner som godkänns, om kraven på testning eller karantän, kan du kontakta statsrådets telefontjänst för coronainfo på numret 0295 535 535 eller läsa mer på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.