Finlands nya ambassad i Senegal har öppnats

Finland har öppnat sin första ambassad i det franskspråkiga Västafrika. Ambassadör Anu Saxén och Maija-Liisa Vähäkuopus som ansvarar för administrationen berättar varför ambassaden öppnades just i Dakar och vad som behövs för att inrätta en ambassad.

Bilden visar Dakar avbildad från luften.
Senegal är en viktig aktör både regionalt och internationellt. Senegals huvudstad Dakar är Västafrikas diplomatiska centrum. Bild: Anu Saxén

Varför inrättades ambassaden just i Senegals huvudstad Dakar, ambassadör Anu Saxén?

Utrikesministeriet har redan länge undersökt möjligheterna att öppna en ambassad i Västafrika. Att öppna en ny ambassad i Afrika nämns också i regeringsprogrammet. I enlighet med riktlinjerna i Afrikastrategin som godkändes i mars 2021 har Finland som mål att diversifiera och fördjupa relationerna med de afrikanska länderna.

Senegal är en viktig aktör både regionalt och internationellt. Senegals huvudstad Dakar är Västafrikas diplomatiska centrum. Landet är en viktig partner för EU, och att öppna en ambassad i Dakar passar in i Finlands utrikespolitiska helhetsbild.

Finland har inte en enda ambassad i det franskspråkiga Västafrika. Från ambassaden i Dakar kan vi också följa läget i andra delar av Västafrika. Obalansen i Sahelregionen, i synnerhet i Mali i öster, påverkar säkerhetsläget i hela Europa, även i Finland.

Bland annat covid-19-krisen har visat att vi behöver allt fler ambassader. De hjälper finländare och finländska företag, producerar information och kommer med synpunkter till stöd för beslut. I återuppbyggnaden efter covid-19 har utrikesförvaltningen och nätverket av beskickningar en stark roll när det gäller att främja export och internationalisering. 

Vad ska Finland göra i Dakar, vilka är ambassadens viktigaste mål?

Senegal är ett bekant land för många finländare. Flera finländska frivilligorganisationer, företag och kulturaktörer har haft verksamhet och samarbete i Senegal. Den nya ambassaden ska stärka relationerna mellan Finland och Senegal inom olika sektorer och ge information om läget i landet och dess närområde.

I enlighet med regeringsprogrammet och Afrikastrategin ska ambassaden bland annat hjälpa finländska företag med handel och internationalisering. I det franskspråkiga Västafrika finns flera av världens snabbast växande ekonomier, till exempel Elfenbenskusten och Senegal. Många FN-organisationer och andra internationella organisationer har regionala kontor i Senegal. Afrikanska utvecklingsbanken har sitt högkvarter i Elfenbenskusten.

Västafrika har fått ökad betydelse i migration. Länderna i regionen är stora ursprungs- och transitländer och under den senaste tiden har migrationen i synnerhet till Kanarieöarna ökat. Finlands nya ambassad kan erbjuda finländska myndigheter värdefull information om migrationsläget. Även på detta område har vi nära samarbete med EU. 

Den finska flaggan är bland andra flaggor.
Senegal är en viktig partner för EU, och att öppna en ambassad i Dakar passar in i Finlands utrikespolitiska helhetsbild. Den nya ambassaden ska stärka relationerna mellan Finland och Senegal inom olika sektorer och ge information om läget i landet och dess närområde. Bild: Anu Saxén

Just nu är alla blickar riktade mot Ukraina, men stormakterna är närvarande också i Afrika. Tror ni att det ansträngda läget påverkar ert arbete i Dakar?

Allmänt sett är Senegal ett väldigt stabilt och tryggt land, men det är möjligt att Rysslands invasion av Ukraina kommer att påverka livet, stabiliteten och ekonomin också i Senegal. Och detta kommer vi nog att märka också i vårt arbete. På samma sätt som på andra håll i världen stiger priserna i rask takt och det råder brist bland annat på spannmål. Den sämre livsmedelstryggheten och den tilltagande inflationen kan leda till oroligheter.

Vad allt hör till när man vill öppna en ny ambassad?

Vi har helt enkelt inte haft någonting att bygga på utan har fått börja allt från början. Samtidigt som vi tar hand om det praktiska måste vi nödvändigtvis bilda nätverk och skapa kontakter med de lokala myndigheterna. 

Vi arbetar i tillfälliga lokaler som vi så småningom möblerar och rustar upp. I praktiken har vi alltså köpt kontorsmöbler, IT-utrustning, kaffekoppar, kaffefat och så vidare för att vi ska få fungerande lokaler. Bit för bit bygger vi upp både relationer och fysisk infrastruktur. Trots att det byggs väldigt mycket i Dakar och staden växer i enorm takt är det inte så lätt att hitta permanenta lämpliga arbetslokaler.

Utmaningar och överraskningar finns det gott om. Ibland tycker vi att vi tar ett steg framåt och två bakåt. Det blir nog bra, men det tar tid och kräver tålamod. Det är i varje fall fint att få vara med och öppna Finlands första ambassad i Västafrika.

Anu Saxén
“Det är fint att få vara med och öppna Finlands första ambassad i Västafrika”, säger ambassadör Anu Saxén. Bild: Kyösti Sysiö.

Har ni fått hjälp av EU-delegationen och de andra EU-länderna?

EU-delegationen och andra EU-länder har erbjudit hjälp, men nästan alla av dem har arbetat här redan länge. Därför har de redan glömt vad som krävs för att inrätta en ny ambassad. Grekland som nyligen öppnade en ambassad i Dakar har hjälpt till med flera praktiska frågor.

Vi samarbetar med de andra nordiska länderna på många områden, men de har inte några ambassader i Dakar. Finland har inte heller någon honorärkonsul i Senegal, och vi har börjat bygga upp nätverk och skapa arbetssätt från nästan ett nolläge.

Hur många anställda kommer ambassaden att ha?

Enligt planerna ska vi ha fyra utstationerade diplomater från Finland: en ambassadör och dennes ställföreträdare och två administrativa medarbetare, av vilka den ena svarar för de konsulära tjänsterna och den andra för ekonomiförvaltningen och den allmänna förvaltningen. Lokalt anställer vi två assistenter, två chaufförer och en del biträdande personal.

Omfattar ambassadens verksamhetsområde andra länder än Senegal?

Nu i början omfattar verksamhetsområdet också Elfenbenskusten och Gambia. I Elfenbenskusten finns Afrikanska utvecklingsbanken och vi tror att ambassaden kan hjälpa till med att kartlägga vilka affärsmöjligheter banken har att erbjuda finländska företag. Gambia är ett populärt turistmål, vilket kan orsaka behov av konsulära tjänster.

Beslut om eventuella andra sidoackrediteringar fattas senare.