FN-tjänsteman på biträdande generalsekreterarnivå utnämnd till chef för UNOPS-kontoret i Finland

FN:s generalsekreterare har utnämnt vice direktören för FN:s kontor för projekttjänster UNOPS, Vitaly Vanshelboim, till chef för organisationens nya verksamhetsställe i Helsingfors.

Vitaly Vanshelboim
Vitaly Vanshelboim

Vanshelboim ska leda programmet för påverkansinvesteringar (Sustainable Infrastructure Impact Investments) och han är den första FN-tjänstemannen på biträdande generalsekreterarnivå som kommer att vara stationerad i Finland. Ukrainaren Vanshelboim har varit UNOPS vice direktör sedan 2006. Han började arbeta inom FN 1992.

FN:s kontor för projekttjänster UNOPS inrättade i början av året ett verksamhetsställe i Helsingfors. Från Helsingforskontoret leds programmet för påverkansinvestering som ska kanalisera investeringar från den privata sektorn till hållbara infrastrukturprojekt i utvecklingsländer. Programmet fokuserar på boende och förnybar energi, och det har fått allt större betydelse för finansieringen av Agenda 2030.

”Att det här globala programmet placeras i Helsingfors är ett uttryck för det förtroende som Finland åtnjuter som en plats där FN kan utplacera sin verksamhet utan nämnvärda risker. Programmet kommer att stärka Finlands profil i FN som föregångare inom hållbar utveckling och innovation”, bedömer utrikesministeriets innovationsambassadör Jarmo Sareva.

Genom programmet för påverkansinvesteringar har UNOPS redan förbundit sig till att stödja byggandet av 860 000 bostäder i Kenya, Ghana, Indien, Pakistan och Karibien under det kommande årtiondet. Samtidigt skapas hundra tusentals lokala arbetstillfällen och den lokala ekonomin stöds på ett hållbart sätt.

Tillsammans med FN:s laboratorium för teknisk innovation UNTIL utgör UNOPS-kontoret en betydande koncentration av FN-kompetens i Finland, och hän finns även en tillväxtpotential. Utöver programmet för påverkansinvestering kommer också FN:s globala program för teknik och innovation att ledas från UNOPS Helsingforskontor. Svensken Jonas Svensson är chef för innovations- och teknikprogrammet.