Finlands stöd till Somalia förbättrar mödrahälsan under coronakrisen

Finland riktar 3 miljoner euro till FN:s befolkningsfond UNFPA för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Somalia.

Under de senaste månaderna har coronapandemin i hög grad fastställt prioriteringarna inom hälsovården runtom i världen. Pandemin har emellertid inte minskat behovet av andra hälsovårdstjänster, och i världens fattigaste länder har coronapandemin försvårat till exempel kvinnornas och flickornas ställning.

”Liksom under de flesta kriser har pandemin på ett allvarligt sätt försvagat livsviktiga tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa och försvårat arbetet mot våld i hemmet under en tid då kvinnor behöver dessa tjänster mer än någonsin”, säger UNFPA:s landschef i Somalia Anders Thomsen.

Sexuell och reproduktiv hälsa omfattar bland annat tjänster för mödrahälsa, familjeplanering och skydd mot graviditet. UNFPA arbetar för bättre tillgång till dessa tjänster globalt, och organisationen är en av Finlands viktigaste FN-partner. I Somalia har organisationen med Finlands stöd bland annat utbildat barnmorskor.

”Under den pågående krisen vill vi samarbeta med UNFPA och den somaliska regeringen för att ytterligare stärka åtgärderna för att minska mödra- och spädbarnsdödligheten”, säger ambassadör Erik Lundberg.

Långa traditioner av samarbete inom hälsovården

I och med den nu beviljade finansieringen uppgår Finlands totala bidrag till UNFPA i Somalia till 6 miljoner euro.

Av tilläggsfinansieringen styrs 2 miljoner euro till UNFPA:s landprogram och 1 miljon euro till åtgärder mot coronakrisen. Med dessa medel ska man bland annat trygga mödrahälsovården i flyktingläger, införskaffa skyddsutrustning och stärka den nationella testningskapaciteten.

Somalia är en av Finlands långvariga partner inom utvecklingssamarbetet. Finland samarbetar förutom med UNFPA också med bland annat Internationella migrationsorganisationen IOM. Till exempel på förlossningsavdelningen vid sjukhuset i Hargeisa sjönk spädbarnsdödligheten med 24 procent under 2014–2017. Under samma period utbildades över 700 personer inom hälsovården med stöd av Finland.