Tillgängliga toaletter till Etiopien med Finlands stöd

Finland stödjer COWASH-projektet som förbättrar vattentjänsterna och hygienen på landsbygden i Etiopien. Under de senaste åren har utvecklingssamarbetsprojektet särskilt satsat på att bygga tillgängliga toaletter och tvättrum.

Enligt Finlands ambassadör i Addis Abeba Outi Holopainen står rent vatten och hygien i fokus i kampen mot covid-19-pandemin i östra Afrika.  Bättre hygien och sanitet är också ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Finländska vatten- och toalettprojekt har varit efterfrågade i det fattiga landet.

"Etiopien är ett väldigt stort land med mycket låg levnadsstandard. När det inte finns offentliga toaletter, gör människor sina behov längs vägrenarna." säger Holopainen.

Enligt de etiopiska hälsovårdsmyndigheterna lever fortfarande cirka en tredjedel av etiopierna utan ordentliga toaletter och tvättrum. De som bor i slumområdena i huvudstaden får ofta nöja sig med smutsiga, svårtillgängliga och ibland avgiftsbelagda allmänna toaletter.   

De moderna toaletterna och tvättrummen som byggts med stöd från Finland betjänar närmare 290 000 skolelever på landsbygden. 

"En tredjedel av de nya toaletterna och tvättrummen i skolorna är tillgängliga och således lämpliga för personer med funktionsnedsättning. De kan alltså också användas av skolelever som sitter i rullstol eller går på kryckor." berättar Meaza Kebede, expert på inkludering av kvinnor och personer med funktionsnedsättning inom projektet COWASH.

Kebede berättar att landsbygdens lokalsamhällen har fått utbildning i att hålla vattenstationerna och toaletterna funktionsdugliga.