Finska ambassadens säkerhetsvakter har evakuerats från Kabul

Finlands evakueringsinsats i Afghanistan kompletterades sent i går kväll när de anställda vid det företag som tillhandahöll säkerhetstjänster vid Finlands ambassad i Kabul lyckades ta sig in genom portarna till flygplatsen i Kabul. De anställda och deras familjer utgör en grupp på 83 personer. Gruppen har med hjälp av Förenta staternas trupper tryggt lämnat Kabul för några timmar sedan.

Denna lyckliga utgång möjliggjordes av intensiva diplomatiska kontakter och samarbete med Förenta staterna genom de nätverk som Finland skapat under evakueringsinsatsen.

De nu evakuerade är en betydande del av den grupp på 128 personer som statsrådet fattade beslut om vid sitt extra sammanträde den 24 augusti. Med denna grupp uppgår antalet evakuerade till Finland till 413 personer.

Finlands evakueringsinsats i Afghanistan har avslutats, och utrikesministeriets biståndsteam och försvarsmaktens trupp har lämnat Kabul. Utrikesministeriets team anlände till Finland på fredagskvällen den 27 augusti och Försvarsmakten har informerat om att truppen återvänt på lördagsmorgonen den 28 augusti.

Utrikesministeriet fortsätter i mån av möjlighet att hjälpa finska medborgare och varaktigt bosatta i Finland som befinner sig i Afghanistan.

 

Ytterligare information: Veikko Kiljunen, enhetschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 101