Finlands ambassadör har återvänt till Ukraina

Finlands ambassadör och alla finska medborgare som tjänstgjort vid ambassaden i Kiev lämnade av säkerhetsskäl landet i februari när Ryssland inledde sitt militära angrepp. Säkerhetsläget i Kiev är nu bättre och Finlands ambassadör i Ukraina Päivi Laine har nu återvänt till sin stationeringsort i Kiev.

Arbetet vid ambassaden fortsätter med specialarrangemang. Kundtjänsten och mottagningen av ansökningar om visum och uppehållstillstånd är tills vidare stängda. De finländare som befinner dig i Ukraina, kan i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour, tfn +358 9 1605 5555, e-post: paivystys.um@formin.fi. 

I utrikesministeriets resemeddelande uppmanas fortfarande att resenärer ska undvika alla resor till Ukraina och lämna landet omedelbart. 

Finland stöder kraftfullt Ukrainas självständighet och territoriella integritet. Finland fördömer Rysslands anfallskrig och kräver att landet upphör med krigshandlingarna omedelbart. I början av året beviljade Finland Ukraina  14 miljoner euro i form av utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Just nu bereds det ett ytterligare finansiellt stöd. Finland har även gett materialhjälp och försvarsmateriel. 

Finland har också reserverat 700 miljoner euro för att hjälpa personer som flyr från Ukraina. Finland bereder sig också på att delta i återuppbyggnaden av Ukraina

Kontakt

Utrikesministeriets mediejour, tfn 040 551 6571, viestinta.UM@formin.fi