Finlands ambassadör och de finska medborgare som tjänstgör vid ambassaden har lämnat Ukraina

Sedan Ryssland inledde ett militärt angrepp i Ukraina har Finlands ambassadör och alla finska medborgare som tjänstgör vid ambassaden i Kiev lämnat landet av säkerhetsskäl.

Representationens verksamhet fortsätter med undantagsarrangemang. Ambassadens lokala ukrainska personal bidrar till ambassadens arbete i mån av möjlighet. Personalens säkerhet kommer i första rummet och de har erbjudits möjlighet att lämna Kiev.

Ambassadens kundtjänst och mottagningen av ansökningar om visum och uppehållstillstånd hos en extern tjänsteleverantör är tills vidare stängda. 

De som befinner dig i Ukraina, kan i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour, tfn +358 9160 55555, e-post: paivystys.um@formin.fi

Mer information: 

Utrikesministeriets mediejour, tfn 040 551 6571