Finlands ambassad i Bagdad har återupptagit sin verksamhet

Finlands ambassad i Iraks huvudstad Bagdad har återupptagit sin verksamhet efter en paus på nästan 29 år. Ambassadör Vesa Häkkinen överlämnade sina kreditivbrev till Iraks president Barham Salih den 9 december.

Ambassadör Vesa Häkkinen överlämnar sina kreditivbrev till Iraks president Barham Salih. Foto: Iraqi Presidency
Ambassadör Vesa Häkkinen överlämnar sina kreditivbrev till Iraks president Barham Salih. Foto: Iraqi Presidency

Formellt har den finska ambassaden i Bagdad aldrig lagts ned, men verksamheten upphörde i januari 1991 när Gulfkriget pågick.

Att den diplomatiska närvaron nu återupptas förbättrar avsevärt förutsättningarna att utveckla och upprätthålla relationerna mellan Irak och Finland. Finland har redan länge på ett mångsidigt sätt bidragit till återuppbyggandet av Irak och satsat på både militär och civil krishantering. 

Finland och ambassaden har nu för avsikt att diversifiera och intensifiera relationerna mellan länderna. Samarbetet ska förbättras såväl på tjänstemannaplan som på politiskt plan och vad gäller det finska näringslivets möjligheter. I detta skede innebär det i första hand deltagande i återuppbyggnadsprojekt genom internationella finansinstitut.

Ambassaden arbetar också för att Finland och Irak tillsammans ska komma överens om hur man på ett tryggt sätt kunde återsända irakier som upprätthåller sig i Finland utan laglig grund.

På grund av säkerhetsläget i Irak tillhandahåller ambassaden inte vanliga konsulära tjänster. Den som behöver sköta ärenden som rör pass, visum eller uppehållstillstånd betjänas fortsättningsvis i Ankara i Turkiet.

Vid ambassaden arbetar från och med årsskiftet fem tjänstemän utsända från Finland och en lokalt anställd administratör. Finska ambassaden i Bagdad delar lokaler med Sveriges ambassad och Norges chargé d’affaires.

Finska ambassadens kontor i Bagdad är inte färdigt inrett än. Ambassadens personal. Foto: Vesa Häkkinen.
Finska ambassadens kontor i Bagdad är inte färdigt inrett än. Ambassadens personal. Foto: Vesa Häkkinen

I år fyller de diplomatiska förbindelserna mellan Finland och Irak 60 år. Den erfarna diplomaten Aaro Pakaslahti var Finlands första ambassadör i Irak 1959–1966. Han var stationerad i Ankara och hade sidoackreditering i Irak. Finlands första ambassadör stationerad i Bagdad var Matti Lintulahti, vars ställning som chargé d´affaires ändrades till ambassadör den 29 december 1973.

Ambassadsekreteraren Antti Kuusela var den sista utsända tjänstemannen som lämnade Bagdad i januari 1991. Efter det representerats Finland i Irak först från Damaskus i Syrien och sedan från Beirut i Libanon. Från 2016 till och med maj 2019 tjänstgjorde utrikesrådet Päivi Laine som Helsingforsbaserad ambassadör till Irak.

Ambassaden tog emot den första delegationen från Finland den 9 december. På bilden besökare från utrikesministeriet och Migrationsverket med ambassadens personal. Foto: Vesa Häkkinen.
Ambassaden tog emot den första delegationen från Finland den 9 december. På bilden besökare från utrikesministeriet och Migrationsverket med ambassadens personal. Foto: Vesa Häkkinen