Finlands ambassad i Bagdad återupptar sin verksamhet

Den 9 juni återupptog Finlands ambassad i Bagdad sin verksamhet.

Ambassadens verksamhet lades tillfälligt ned den 17 mars på grund av restriktionerna i landet till följd av coronaläget. Restriktionerna försvagade betydligt ambassadens förutsättningar att bedriva verksamhet.

På grund av det allmänna säkerhetsläget har utrikesministeriet i flera år avrått från alla resor till Irak. Avrådan gäller fortfarande. Coronaläget i Irak är svårt.

Ytterligare information: Vesa Häkkinen, ambassadör, tfn +358 50 354 69 69, +964 780 332 22 17