Finland, Sverige och Turkiet träffades i Bryssel för att diskutera säkerhetssamarbetet

Finland, Sverige och Turkiet träffades den 9 mars för ett tredje möte inom ramen för ländernas gemensamma permanenta säkerhetsmekanism. Diskussionerna hölls vid Natos högkvarter. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg var också närvarande i början av mötet.

På mötet behandlades åtgärderna för att fullfölja samförståndsavtalet som undertecknades i Madrid i juni 2022. Länderna kom överens om att nästa möte inom ramen för den gemensamma permanenta säkerhetsmekanismen ska hållas ännu i vår och att samarbetet fortsätter också efter att Finland och Sverige blivit Natomedlemmar.

Ytterligare information

  • Päivi Kairamo, ambassadör, samarbete mot terrorism, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 186
  • Olli Kantanen, avdelningschef, Europaavdelningen, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 359
  • Medier: Utrikesministeriets mediejour, tfn +358 40 551 6571