Finland, Sverige och Turkiet träffades i Ankara för att diskutera säkerhetssamarbetet

Finland, Sverige och Turkiet träffades den 14 juni för ett fjärde möte inom ramen för ländernas gemensamma permanenta säkerhetsmekanism. Även företrädare för Natos sekretariat deltog i mötet.

På mötet behandlades åtgärderna för att fullfölja det trilaterala samförståndsavtalet som undertecknades i Madrid i juni 2022.

Deltagarna ansåg att utbytet som mekanismen gjort möjligt har varit givande för alla parter. Det har ökat parternas samarbete och förståelse i frågor som står i dokumentet.  

Finland gratulerades i flera anföranden till Natomedlemskapet.

Mer information

Olli Kantanen, avdelningschef, Europaavdelningen, utrikesministeriet, tfn +358 29 535 0359