Skogsbruket i Finland väcker intresse och entusiasm ute i världen

Skogsarealen i Finland och Konungariket Bhutan i Himalaya är i ungefär samma storleksklass, då drygt 70 procent av båda länderna täcks av skog. Både i Finland och Bhutan värdesätter man skogarna och vill bevara skogsresurserna för kommande generationer. Bhutan är förmodligen den enda staten i världen som uppvisar negativa koldioxidutsläpp.

På veckans program stod också ett besök i Noux naturpark. Foto: Harri Kämäräinen

I Finland har vi redan i årtionden vårdat och utnyttjat våra skogar på ett hållbart sätt. Också arbetet för att skydda skogsnaturen har varit framgångsrikt. Ryktet om den finländska framgångssagan har nått även Himalaya. Bhutan vill ta lärdom av Finland och följa samma gröna linje i sin skogspolitik.

I december 2019 sände jord- och skogsbruksministeriet i Bhutan en expertdelegation på sex personer till Finland för att hämta lärdomar och idéer under en veckolång studieresa. EU:s TAIEX-program stod för kostnaderna för resor och logi, och Marjukka Mähönen från jord- och skogsbruksministeriet ansvarade för delegationens program i Helsingfors tillsammans med Jouko Lehtoviita från konsultföretaget Tapio.

Gästerna från fjärran land var särskilt imponerade av Finlands klara och målinriktade skogsprogram, den finländska energieffektiviteten och den finländska tekniken i anslutning till utnyttjandet av skogarna. 

”I Finland insåg vi hur mycket energi, dyrt bränsle och ekved som vi dagligen gör oss av med i onödan hemma i Bhutan. Om man i norra Finland har lyckats minska energiförbrukningen, så klarar vi också av att göra det”, konstaterade de bhutanesiska gästerna, begeistrade över det de sett och hört under sitt besök.

”Vi behöver inte utomstående hjälp, utan incitament och god praxis som stöder oss i arbetet med att utveckla vårt skogsbruk efter Finlands modell”, pläderade de bhutanesiska experterna.

Valtioneuvoston linnassa bhutanilaisvieraat vastaanotti MMM:n ylijohtaja Juha Niemelä. Kuva: Harri Kämäräinen
Jord- och skogsbruksministeriets överdirektör Juha Niemelä tog emot de bhutanesiska gästerna i Statsrådsborgen. Foto: Harri Kämäräinen

Den lyckade studieresan får en fortsättning

Bhutaneserna överväger att delta i skogsakademin för beslutsfattare och i andra kurser och annan utbildning som ordnas i Finland.

Under veckan byggdes det många broar mellan de två ländernas experter, och de internationella kontakterna har redan visat sig vara till nytta. Bhutan börjar använda finländsk teknik för att minska förlusten av skogsresurser. Dessutom kommer Finlands erfarenheter från olika delar av världen att utnyttjas vid bedömningen av Bhutans skogar.

Forststyrelsen bjöd redan in nästa grupp av skogsexperter till en ”fortsättningskurs” i Finland. Redan det första Finlandsbesöket gav omedelbart upphov till handelssamarbete. Det finländska företaget Arbonaut ska leverera ett stödsystem för beslutsfattandet i frågor som rör användningen av skogsmark till jord- och skogsbruksministeriet i Bhutan.

Den biologiska mångfalden i Bhutan och antalet endemiska arter som lever i landet är i en klass för sig. De nya kontakterna inom skogssektorn erbjuder också finländska studerande inom naturvetenskaper och forstvetenskaper en unik möjlighet att bli bevandrade i Himalayas oberörda natur, som ännu till stor del är outforskad.

Harri Kämäräinen
Ambulerande ambassadör i Sydasien