Finlands honorärkonsuler i Latinamerika besöker Helsingfors

Utrikesministeriets enhet för Latinamerika och Karibien har bjudit in alla honorärkonsuler som representerar Finland i Latinamerika till Helsingfors den 20–22 maj 2019.

I besöket deltar över 40 gäster från hela Latinamerika. Föregående besök ordnades 2013. 

Besöket räcker tre dagar och på det fullspäckade programmet ryms bland annat allmän Finlandskunskap, Team Finland-verksamhet och presentation av finländsk expertis, i synnerhet utbildningsexport, digitalisering, Smart Cities, cirkulär ekonomi och cleantech. 

Republikens president Sauli Niinistö håller en mottagning för honorärkonsulerna. På programmet står också en hälsning av utrikesminister Timo Soini.

I riksdagen tas gästerna emot av förste vice talman Juho Eerola. Även riksdagens generalsekreterare och ordförandena för olika vänskapsgrupper möter besökarna i riksdagen. 

Honorärkonsulernas verksamhet är ett viktigt tillskott när det gäller att främja Finlands export, att förmedla finländsk expertis och Finlandsbilden och att knyta kontakter runt om i världen. 

Ytterligare information: Ari Mäki, enhetschef, enheten för Latinamerika och Karibien, utrikesministeriet, tfn 0295 350 595

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.
 

honorärkonsuler