Finland donerar sitt första parti covid-19-vaccin till Elfenbenskusten

Finlands har börjat leverera vaccindonationer till utvecklingsländer. Det första partiet vaccin mot covid-19 anlände till Abidjan i Elfenbenskusten torsdagen den 4 november. Vaccinen fördelas enligt EU:s gemensamma beslut genom mekanismen Covax.

Finland har donerat 98 400 doser Astra Zeneca-vaccin till Elfenbenskusten. Finlands donationer skickas nu varje vecka till olika delar av världen. 
Under hösten kommer Finland att donera cirka 3,65 miljoner covid-19-vaccin till låginkomst- och medelinkomstländer. Statsrådet beslutade i september att donera tre miljoner doser Astra Zeneca-vaccin och 650 000 doser Johnson & Johnson-vaccin. Vaccinernas totala värde uppgår till 10 miljoner euro. 

Finland har tillsammans med de övriga EU-länderna och Europeiska kommissionen förbundit sig till att agera solidariskt i hanteringen av pandemin genom insatsen Team Europe. Målet med Team Europe-samarbetet är att donera och fördela 250 miljoner vaccin genom mekanismen Covax (Covid-19 Vaccine Global Access). 

Finland framhåller vikten av att fördela vaccin till de platser där de behövs allra mest, till exempel i Afrika, genom Covax AMC (Advanced Market Commitment). 

”Finland anser att solidariteten kring vaccineringen är mycket viktig. Vi måste stödja tillgången till vaccin, både för att hjälpa fattiga länder och för att stoppa pandemin. Det främjar hälsosäkerheten också i Finland och sporrar hela världens ekonomiska återhämtning”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Donationerna påverkar inte tillgången till vaccin i Finland. I början av pandemin reserverades fler vaccin mot covid-19 i EU:s gemensamma upphandling än vad Finland behöver för eget bruk. 

Vaccinen styrs direkt från läkemedelsfabrikerna till mottagarländerna. Det globala initiativet Covax samordnar fördelningen av covid-19-vacciner. Covax är den viktigaste kanalen för multilateralt samarbete för att säkerställa en jämlik global tillgång till vaccin mot covid-19. Inom Covax finns mekanismen Covax AMC som stöder tillgången till vaccin i låginkomstländer och medelinkomstländer. 

Covax leds av vaccinalliansen Gavi i samarbete med bland annat Världshälsoorganisationen WHO och Världsbanken.

EU är en betydande finansiär av Covax. Finland stöder tillgången till vaccin i låginkomst- och medelinkomstländer genom Covax AMC som en del av EU och Team Europe.

Ytterligare upplysningar:

Eija Limnell, ambassadråd, enheten för hållbar utveckling och klimatpolitik, tfn + 358 50 576 8985

Kirsi Airio, utvecklings- och utrikeshandelsministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 574 1729

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.