Den finländska skolbespisningen modell för omvärlden

Vikten av skolmat har börjat betraktas som en investering i nationens framtid och allt fler länder är intresserade av att ordna bespisning för skoleleverna. Finlands avgiftsfria skolbespisningssystem kan visa vägen för inledande och utveckling av sådan verksamhet i resten av världen.

I Finlands fungerande skobespisningssystem deltar staten, kommunerna, universiteten, den privata sektorn och civilsamhällesorganisationer. I samarbete upprätthåller man ett fungerande, kostnadseffektivt och hållbart system som dagligen erbjuder över 800 000 barn, elever och studerande närande, smaklig och mångsidig mat.

​​​​​​​

Foto: Niina Rodionoff / Utbildningsstyrelsen.​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​Utrikesministeriet och Utbildningsstyrelsen har i samarbete sammanställt och givit ut en informativ publikation om skolbespisningen i Finland School Meals for All. Med den vill man svara på det internationella intresset för särdragen i Finlands system.

Publikationen redogör för hur skolbespisningen har ordnats förvaltningsmässigt, vad som krävs av maten och bespisningssituationerna och så beskrivs goda exempel som uppkommit under Finlands långa erfarenhet samt vad som bör utvecklas. Det ingår också artiklar om hur skolbespisningen har ordnats i praktiken i fem finländska kommuner.

​​​​​​​Berättelsen om Finland fungerar som exempel

Möjligheten att likställa Finlands historia med utvecklingen av skolbespisningen ger utvecklingsländerna en möjlighet till ömsesidigt lärande. I början av 1900-talet var vårt land fattigt och 40 procent av 15-åringarna var analfabeter. Skolbespisningen fick sin början via välgörenhet redan på 1800-talet. Den var sin tids sociala innovation, och en lag om att ordna sådan stiftades under andra världskriget. Fattigdomen efter kriget, bosättningen av evakuerade och omhändertagandet av krigsbarn är bekant för många nuvarande utvecklingsländer där berättelsen om Finland kan utgöra ett värdefullt exempel.

Praxisen för skolbespisning och maten på tallrikarna utvecklas och följer med sin tid. Skolbespisningen utvecklas kontinuerligt i samarbete med eleverna. Samarbete, delaktighet och näringsfostran har blivit en del av de för skolbespisningen uppställda nationella målen som ska främja lärande.

FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme, WFP) bistår 71 länders regeringar med att ordna skolmat till över 18 miljoner barn. Allteftersom livsmedelsprogrammet utvecklar skolbespisningssystemen för att de ska fungera bättre, har Finlands långvariga och heltäckande system väckt intresse på olika håll i världen.

School Meals for All i elektronisk form ​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

skolmat