Finlands konsulära tjänster i Demokratiska republiken Kongo tas över av ambassaden i Lusaka den 1 mars

Finlands ambassad i Lusaka, Zambia, ansvarar från och med den 1 mars för de konsulära tjänsterna i Demokratiska republiken Kongo, till exempel konsulär hjälp, krishjälp, mottagande av ansökningar om uppehållstillstånd och legalisering av dokument.

Dessa uppgifter sköttes tidigare vid ambassaden i Dar es Salaam i Tanzania.

När det gäller visum representeras Finland av Belgien i Demokratiska republiken Kongo.

Den 18 oktober fick chefen för Finlands ambassad i Lusaka, ambassadör Pirjo Suomela-Chowdhury, på beslut av republikens president, sidoackreditering i Demokratiska republiken Kongo. I och med ackrediteringen sköts Finlands relationer till Demokratiska republiken Kongo från ambassaden i Lusaka.