Finlands offentliga utvecklingssamarbete steg till 0,47 procent av bruttonationalinkomsten 2020

Finland har rapporterat om utgifter för utvecklingssamarbete på 1 119 miljoner euro 2020. Det motsvarar 0,47 procent av bruttonationalinkomsten. Av den totala summan bestod 708,4 miljoner euro av medel för egentligt utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet.

Den 13 april offentliggjorde Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD preliminära uppgifter om utvecklingssamarbetet 2020.

Finlands utgifter för utvecklingssamarbete ökade reellt med 8,1 procent jämfört med föregående år. 2019 uppgick utgifterna för utvecklingssamarbete till 1 010 miljoner euro och bruttonationalinkomstandelen till 0,42 procent. Det egentliga utvecklingssamarbetets andel var 568,5 miljoner euro 2019.

BNI-andelens ökning beror också på att Finlands bruttonationalinkomst sjönk med cirka en halv procent år 2020.

År 2020 var utgifterna för utvecklingssamarbete totalt 109 miljoner mer än 2019. Mest ökade det multilaterala utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Jämfört med föregående år ökade utgifterna för det multilaterala utvecklingssamarbetet med 62 miljoner euro. Det humanitära biståndet ökade med 35 miljoner euro.

Däremot sjönk de finansiella investeringarna av andra än Finnfund betydligt, med 76 miljoner euro till 20 miljoner euro. Även kostnaderna för mottagning av flyktingar minskade, med 28 miljoner euro till 52 miljoner euro.

Finlands finansiering av utvecklingssamarbete  kanaliserades huvudsakligen genom EU (246 miljoner euro) och andra multilaterala organisationer, bland annat FN (281 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (96 miljoner euro). Till det humanitära biståndet riktades totalt 113 miljoner euro 2020. Av det bilaterala utvecklingssamarbetet riktades de största beloppen till Afghanistan (24 miljoner euro), Somalia (23 miljoner euro), Myanmar (22 miljoner euro), Etiopien (19 miljoner euro) och Moçambique (15 miljoner euro).

Globalt riktades totalt 161,2 miljarder dollar (141,5  miljarder euro) till utvecklingssamarbete 2020, vilket i reala termer är 3,5 procent mer än året innan. De största finansiärerna av utvecklingssamarbete var Förenta staterna, Tyskland, Storbritannien, Japan och Frankrike. Av länderna som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskreds FN:s mål om 0,7 procent av BNI av följande: Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge, Sverige och Storbritannien. I medeltal ligger DAC-ländernas BNI-andel på 0,32 procent. 

EU-ländernas utgifter för utvecklingssamarbete var totalt 72,7 miljarder dollar (64 miljarder euro), vilket utgör ca 45 procent av allt statistikfört utvecklingssamarbete och 0,50 procent av EU:s bruttonationalinkomst. Utgifternas realvärde ökade med 7,8 procent jämfört med 2019. Finlands BNI-andel låg en aning under genomsnittet för de EU-länder som är medlemmar i OECD/DAC.

Av medlemmarna i OECD:s biståndskommitté ökade satsningen på utvecklingssamarbete i 16 länder, mest i Kanada, Frankrike, Tyskland, Island, Ungern, Norge, Slovakien, Sverige och Schweiz. Finansieringen till utvecklingssamarbetet höjdes bland annat som en reaktion på coronapandemin. Finansieringen minskade i 13 länder. Mest minskade utvecklingssamarbetet i Australien, Grekland, Portugal och Storbritannien.

De preliminära uppgifterna om hur betalningarna utfallit kommer ännu att preciseras bland annat vad gäller den regionala fördelningen. Andelen av Finlands bruttonationalinkomst kan också ändras när Statistikcentralens siffror för 2020 preciseras.

Mer information:

Jasper Hakala, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 796
Satu Santala, avdelningschef, utvecklingspolitiska avdelningen, tfn. +358 295 351 815

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.