Finlands och Uzbekistans ekonomiska samarbetskommission stöder handel, investeringar och projektsamarbete

Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Uzbekistans regeringar sammanträdde över video den 16 juni 2020. Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari är Finlands ordförande och den uzbekistanske vice premiärministern och ministern med ansvar för investeringar och utrikeshandel Sardor Umurzakov är Uzbekistans ordförande i samarbetskommissionen.

 

Suomen puheenjohtajana toimi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Uzbekistanin puheenjohtajana varapääministeri, investointi- ja ulkomaankauppaministeri Sardor Umurzakov.

Samarbetskommissionens uppgift är att förbättra företagens förutsättningar och skapa kontakter mellan företag och myndigheter. Centralasiens folkrikaste land Uzbekistan har inlett omfattande marknadsekonomiska reformer. Landet fördjupar sin relation till EU och strävar efter att bli medlem i Världshandelsorganisationen WTO. Uzbekistan har naturtillgångar och andra resurser, och finländarna har det kunnande och den teknik som behövs för att utnyttja dessa. 

Under mötet diskuterades handel och investeringar, företagsärenden, utvecklings- och utbildningssamarbete, informationsteknik och vattensektorn. De båda ländernas centralhandelskammare beslutade att underteckna ett samförståndsavtal. Uzbekistan uttryckte också sin tacksamhet över den donation på en miljon euro som Finland gjort till FN:s fond för Aralsjön (Multi-Partner Human Security Trust Fund).

Handeln mellan Finland och Uzbekistan är outvecklad, men nu finns det potential för tillväxt tack vare Uzbekistans politiska och ekonomiska öppnande. Åt 2019 var Finlands export till Uzbekistan värd 43 miljoner euro och importen 300 000 euro. I april 2019 gjordes ett Team Finland-besök till Uzbekistan med 15 finländska företag. Av dessa har största delen någon affärsverksamhet i landet.

I samarbetskommissionens möte deltog företrädare för ministerier, Business Finland, Finnpartnership, Finnvera, Centralhandelskammaren, Finnish Water Forum, ett konsortium av yrkeshögskolorna Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Hämeen ammattikorkeakoulu samt företagen Nokia, Sensorex, Single Wing Energy och Kauko International.

Samarbetskommissionens föregående möte hölls 2002. Kommissionen beslutade att hädanefter sammanträda regelbundet eftersom den uzbekiska marknaden nu intresserar finländska företag och för att landet vill utveckla sin ekonomi och sin affärsmiljö.

Mer information: Marja Liivala, ambassadör, tfn +358 50 401 6135
Juha Niemi, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 232