Finlands och Sveriges nordiska samarbetsministrar på gemensamt besök till Torneå och Haparanda

Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, besöker Torneå och Haparanda den 29 augusti 2022 tillsammans med sin svenska ministerkollega Anna Hallberg. Under besöket bekantar sig ministrarna med gränsregionen och det gränsöverskridande samarbetet.

”Visionen för det nordiska samarbetet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Gränsregionerna kan ses som föregångare gällande integrationsmålet – i Tornedalen visar man varje dag vad visionen handlar om. Under coronapandemin drabbades gränsregionerna speciellt hårt av inreserestriktionerna. Det är viktigt att lyssna in och ta vara på gränsregionernas erfarenheter, så att vi bättre kan beakta deras särdrag. Det gränsöverskridande samarbetet i våra gränsregioner är en tillgång och styrka som vi aktivt ska värna om”, säger Blomqvist.

Ministrarna bekantar sig med Finlands och Sveriges gränsbevakning och träffar representanter från gränsbevakningen, tullen och polisen. Representanter från både Torneå stad och Haparanda stad deltar i möten under dagen. Ministrarna träffar även lokala näringslivs- och intressebevakningsorganisationer och deltar i ett gränsmöte om arbetsmarknadsfrågor.

Ministrarna har även två gemensamma företagsbesök. I Haparanda besöker ministrarna Polarica Ab, som är verksamt inom livsmedelsbranschen, och i Torneå besöker de Manga LNG-terminalen. Senare besöker minister Blomqvist också Metsä Groups biofabriksbygge i Kemi.

Mer information

  • Carolina Nordling, specialmedarbetare, puh. 0295 150 278
  • Anna Esko, Ambassadråd, puh. 0295 350 723
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi