Luxemburgs och Finlands diplomatiska förbindelser fyller 100 år

Måndagen den 25 oktober 2021 har det gått hundra år sedan Finland och Luxemburg knöt diplomatiska förbindelser.

Den 20 oktober 1921 godkände Luxemburg Finlands begäran om agremang, dvs. begäran om att ta emot en diplomatisk representant för Finlands regering i Luxemburg. Republikens president K. J. Ståhlberg utnämnde den 25 oktober 1921 Georg Achates Gripenberg, Finlands tillfälliga chargé d’affaires i Bryssel och Haag, till att utföra samma uppdrag även i Luxemburg.

På bilden finns ett dokument med en text. Luxemburg svarade per telegram på Finlands begäran att ta emot en diplomatisk representant för Finlands regering i Luxemburg. Republikens president utnämnde den 25 oktober 1921 Georg Achates Gripenberg, Finlands tillfälliga chargé d´affaires i Bryssel och Haag, till att utföra samma uppdrag även i Luxemburg.
Den 20 oktober 1921 godkände Luxemburg per telegram Finlands begäran om att ta emot en diplomatisk representant för Finlands regering i Luxemburg. Republikens president utnämnde den 25 oktober 1921 Georg Achates Gripenberg, Finlands tillfälliga chargé d´affaires i Bryssel och Haag, till att utföra samma uppdrag även i Luxemburg. Källa: Utrikesministeriets arkiv Bild: Sami Heino

Finland och Luxemburg har mycket gemensamt inom flera utrikespolitiska områden, såsom mänskliga rättigheter och jämställdhet, klimatmålen och rättsstatsprincipen. Både Finland och Luxemburg har nyligen valts till medlemmar i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2022–2024. Också i EU-politiken har Finland och Luxemburg många gemensamma mål och värderingar, till exempel i fråga om fördjupandet av den inre marknaden och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

"Båda länderna är starka förespråkare av multilateralism, stödet till EU är starkt och våra ståndpunkter ligger ofta nära varandra. Även på denna grund är samarbetet mellan Finland och Luxemburg naturligt", säger Riitta Resch, Finlands ambassadör i Luxemburg.

Finlands ambassadör i Luxemburg Riitta Resch har ackrediterats till Luxemburg från Finlands ambassad i Bryssel, på samma sätt som Finlands första chargé d´affaires i Luxemburg. Luxemburgs ambassadör i Finland Henri Schumacher har i sin tur ackrediterats till Finland från Luxemburgs ambassad i Köpenhamn.