Den ekonomiska mellanstatliga samarbetskommissionen för Finland och Kazakstan sammanträder i Astana

Den ekonomiska mellanstatliga samarbetskommissionen för Finland och Kazakstan sammanträder i Kazakstans huvudstad Astana den 22 februari till den 1 mars 2019. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen är Finlands ordförande och energiminister Kanat Bozumbajev är Kazakstans ordförande i kommissionen.

I samband med mötet ordnas ett företagsseminarium. Kommissionens föregående möte hölls i Helsingfors i mars 2017.

Kommissionens huvudsakliga uppgift är att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar, öka handeln och att skapa kontakter mellan företag och myndigheter. Under mötet behandlas handeln och företagens villkor i Kazakstan samt samarbetet på energiområdet, transportområdet, miljöområdet, inom jordbruk och utbildning. Digitalisering är ett nytt samarbetsområde för kommissionen. Kazakstan har naturtillgångar och resurser som finländska företag har kunnandet och tekniken att utnyttja. Det finns potential för ökad handel.

Kazakstan är Finlands största handelspartner i Centralasien. Kazakstans president Nursultan Nazarbajev besökte Finland i oktober 2018 och träffade då också företrädare för finländska företag. Under besöket undertecknades 23 samförståndsavtal.

Finland ratificerade samarbets- och partnerskapsavtalet (Enhanced Partnership and Cooperation Agreement, EPCA) mellan EU och Kazakstan 2017. Avtalet fördjupar relationen mellan EU och Kazakstan inom olika områden, till exempel de politiska relationerna, det rättsliga området och ekonomin.

Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, utrikeshandels- och utvecklingsministerns specialmedarbetare, tfn 50 527 8459, och Päivi Karhio-Szilvay, ambassadråd, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn 0295 350 050

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.