Finland ordnar givarkonferensen för Afghanistan 2020 som tar sikte på fred, välfärd och oberoende

Givarkonferensen för Afghanistan 2020 hålls i Genève den 23–24 november. Den är av stor betydelse för Afghanistans väg mot fred, välfärd och oberoende. Finland arrangerar konferensen i samarbete med den afghanska regeringen och FN.

Afghanistan 2020
Afghanistan 2020

Givarkonferensen ordnas vart fjärde år och dess syfte är att trygga internationella engagemanget och Afghanistans egna insatser för landets utvecklings och stabilitet. Målet är också att avtala om gemensamma utvecklingsmål för åren 2021–2024 och att samordna det ekonomiska stödet till landet. 

Konferensen infaller i ett historiskt ögonblick 

Fredsförhandlingarna i Afghanistan har inletts, vilket erbjuder nya möjligheter att nå framsteg. Partnerskap och internationellt stöd är avgörande när Afghanistan och afghanerna tar sig an det utmanande uppdraget att bygga upp och upprätthålla fred efter fyra årtionden av krig och lidande.

”Det finns nu för första gången på flera årtionden en verklig chans att bygga fred. Finland stöder tillsammans med sina partner inom utvecklingssamarbetet Afghanistans och afghanernas strävanden för hållbar utveckling, välfärd och hållbar fred. Ett brett deltagande och kvinnornas meningsfulla medverkan i alla faser av fredsprocessen är avgörande med tanke på en hållbar fred och utveckling i landet”, säger Finlands utrikesminister Pekka Haavisto.

”Afghanistan befinner sig i ett kritiskt läge. Fred var tidigare något vi hoppades på, nu har det blivit något som går att förverkliga och som är en trovärdig möjlighet. Detta har i hög grad skett tack vare det afghanska folkets uppoffringar och den afghanska regeringens förtroendeingivande åtgärder. Vi måste i framtiden bevara vår gemensamma vision och våra ambitioner att förverkliga ett samtidigt progressivt, välmående, demokratiskt, fritt och stabilt Afghanistan, ett land som lever i fred såväl internt, som med sina grannar och hela världen. Vi ska nu fokusera på genomförande och resultat. Den afghanska regeringen och dess internationella partner bör tillsammans främja realistiska och fokuserade mål som leder till en tydlig minskning av fattigdomen. Satsningarna på fred och utveckling måste innehålla tillräckliga garantier för jämställdhet, de mänskliga rättigheterna, kvinnors och minoriteters rättigheter och för demokratiska principer. Republiken representerar Afghanistans mångfald och den bör stärkas. Eftersom korruption dränerar vårt land på värdefulla resurser och stör processen för att bygga upp vår självtillräcklighet, måste korruptionen bekämpas i alla dess former”, säger den afghanske finansministerns ställföreträdare Abdul Hadi Arghandiwal.

Den utveckling som skett sedan 2001 har förbättrat Afghanistans politiska, sociala och ekonomiska utsikter. Det behövs emellertid ännu stora insatser för att landet ska utvecklas till ett stabilt, fredligt och oberoende samhälle under de sista åren av det så kallade omvandlingens årtionde (Transformation Decade) 2015–2024. 

”Afghanistan står nu inför ett avgörande skede när landet inleder fredsförhandlingar för att avsluta den utdragna konflikten. Jag hoppas att det internationella samfundet under konferensen i Genève ytterligare kommer att stärka sitt orubbliga stöd för Afghanistans utveckling och även dess fredsprocess. FN kommer att arbeta med den afghanska regeringen, Finland och givarsamfundet för att få till stånd bästa möjliga resultat för alla afghaner”, säger FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Afghanistan Deborah Lyons.

”Finland ser med intresse fram emot detta tillfälle att få stå värd för givarkonferensen tillsammans med den afghanska regeringen och FN. För att lösa landets komplexa problem krävs gemensamma insatser och långsiktigt engagemang både av Afghanistan och av det internationella samfundet. Vi kommer tillsammans med våra partner att omstrukturera biståndsarkitekturen, men så att den samtidigt upprätthåller de framsteg som gjorts under de senaste årtiondena och stärker de mänskliga rättigheterna och demokratin”, säger Finlands utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Information om konferensen

Konferensen hålls i FN:s högkvarter i Genève enligt en hybridmodell där delegationerna kan delta antingen på platsen eller på distans. Det väntas företrädare för över 70 länder, för internationella organisationer, Afghanistans regering och civilsamhällesorganisationer. 

På grund begränsningarna gällande resor och folksamlingar till följd av coronapandemin informerar vi mer om de praktiska arrangemangen och dagordningen närmare konferensen. 
Medieackrediteringen för konferensen börjar i slutet av oktober och mer information om medieprogrammet ges i ett senare skede. 

Ytterligare information:

Praktiska frågor: Finlands sekretariat för Afghanistankonferensen 2020
Om konferensen på utrikesministeriets webbplats
Konferensen på Twitter: @FinlandinAFGLänk till en annan webbplats. @mediaoffice_mofLänk till en annan webbplats. @UNAMAnewsLänk till en annan webbplats. #Afghanistan2020
Utrikesministeriets nyheter 12.3.2020: Finland ordnar konferens om samordningen av biståndet till Afghanistan

Mediekontakt:

Johanna Kaprio, kommunikationsplanerare, Finlands utrikesministerium, johanna.kaprio@formin.fi, tfn +358 50 522 8916 

Shamroz Khan, kommunikationsdirektör och informatör, Afghanistans finansministerium, shamroz.masjidi@mof.gov.af, tfn +93 (0) 797 332 334

Liam McDowall, chef för strategisk kommunikation, FN:s insats in Afghanistan (UNAMA), mcdowalll@un.org, tfn +93 (0) 728 426 195


 

logologologo