Finlands globala jämställdhetsåtgärder offentliggjordes i Paris

Finland och andra aktörer inom Generation Equality offentliggjorde i Paris sina egna åtaganden för att nå de gemensamt överenskomna jämställdhetsmålen.

Finlands jämställdhetsåtgärder offentliggjordes vid Generation Equality Forum den 30 juni av statsminister Sanna Marin. Bilden: Nikolai Jakobsen/statsrådets kansli

Finlands nationella åtaganden syftar till att minska könsklyftorna i fråga om utbildning och arbete inom teknikbranschen och skapa trygga onlinemiljöer till exempel genom att man ingriper i könsrelaterat nätvåld. Dessutom ska finansieringen för nya innovationer utökas och tekniska lösningar utnyttjas i större utsträckning som stöd för hälso- och sjukvården.

Finland deltar också i de gemensamma åtaganden som man enats om med FN:s barnfond Unicef. Dessutom stöder Finland även andra aktionsgruppers arbete med åtaganden som bland annat har som mål att främja sexuell och reproduktiv hälsa och eliminera nätvåld.

Det totala värdet av Finlands Generation Equality-åtagande uppgår till cirka 150 miljoner euro under de följande fem åren.

Finlands jämställdhetsåtgärder offentliggjordes vid Generation Equality Forum den 30 juni av statsminister Sanna Marin. Utrikesminister Pekka Haavisto deltar i en diskussion på hög nivå om åtaganden den 1 juli.


Läs mer om forumet i Paris: Statsrådets(Länk till en annan webbplats.) pressmeddelande

Sammandrag av Finlands Generation Equality-åtaganden (på engelska, pdf)

Finlands roll i kampanjen Generation Equality / utrikesministeriet