Finlands beskickningar utredde: utbildning, jämlikhet och Sanna Marin gjorde Finland synligt i utländska medier 2019

Översikten Finland i utländska medier, som utrikesministeriet sammanställt av material från Finlands ambassader och konsulat, visar att Finland fortfarande framställs i positiv dager i utländska medier. Regeringsskiftet och valet av Sanna Marin till statsminister i slutet av året väckte exceptionellt stor uppmärksamhet i medierna. I likhet med tidigare år förknippades även temana utbildning, jämställdhet och jämlikhet med Finland.

I den årliga översikten Finland i utländska medier bedömer beskickningarna hurdana teman och nyheter som under det gångna året slog igenom i de utländska medierna och vilka av Finlands starka eller svaga sidor som särskilt togs upp på olika håll i världen.

År 2019 var det allmänna omdömet om Finlands anseende i medierna i medeltal 4,05 på en skala från 1 (kritisk) till 5 (idealiserande). År 2018 var motsvarande siffra 4,07 och 2017 var den 3,96.

Finland i fokus för intresse tack vare Sanna Marin och jämlikhet

I december blev de utländska medierna tagna med storm av fenomenet Sanna Marin, som gjorde Finland exceptionellt synligt ute i världen. Så bedömer Finlands ambassad i Washington synligheten i Förenta staterna: ”Den stora nyhetshändelsen i slutet av året var valet av Sanna Marin till statsminister – gemene man har hört talas om det. Mellan den 8 och den 15 december figurerade Marin över 1 500 gånger i amerikanska nyheter. Alla de största amerikanska medierna från New York Times till Washington Post och från NPR till NBC gick ut med nyheter om henne. Finlands nya statsminister uppmärksammades också i sociala medier och i komediprogram på kvälls-tv. ”

Valet av ny statsminister fick också mycket synlighet i Asien: ”Valet av Sanna Marin är förmodligen den viktigaste nyheten från Finland som uppmärksammats i medierna i Myanmar. En framgångsrik, ung kvinnlig politiker väcker beundran här på samma sätt som i andra länder”, rapporterar Finlands ambassad i Yangon.

Chefen för utrikesministeriets enhet för offentlig diplomati Laura Kamras berättar att enkäten ger intressant information om Finlands synlighet och om de teman som gör Finland synligt: ”Med hjälp av enkäten kan aktörer som arbetar med Finlandsbilden, till exempel utrikesministeriet, Visit Finland och städerna, följa hur deras långsiktiga mediearbete syns i de utländska medierna.”

”I fjol lyfte vi fram jämlikhet som huvudtema för vårt arbete med Finlandsbilden. Det intresse som den nya regeringen i december väckte med tanke på jämlikhet bekräftar att de teman som vi lyft fram i vårt arbete ger en sanningsenlig bild av Finland”, säger Kamras.

Utbildning och klimatåtgärder Finlands starka sidor

Liksom tidigare år var kunnandet inom utbildning det viktigaste enskilda tema som diskuterades i utländska medier när det gäller Finland. Också Finlands aktiva regeringsprogram som betonar klimatåtgärder och EU-ordförandeskapet som även det lyfte fram klimattemat satte en positiv prägel på Finlands synlighet i medierna.

År 2019 placerade sig Finland i topp i flera internationella jämförelser. En jämförelse som allmänheten mest intresserade sig för var FN:s lyckorapport World Happiness Report: ”Finlands placering som det lyckligaste av världens länder två gånger i rad stärkte ytterligare landets goda anseende”, bedömer Finlands ambassad i Singapore. Uppmärksamhet fästes också vid andra jämförelser där Finland gjorde väl ifrån sig, bland annat IMD Smart Cities Index, Global Innovation Index och Work-life balance.

I översikten Finland i utländska medier granskades alla slags medier, men tidningar följdes extra noga. Uppgifterna baserar sig på beskickningarnas bedömningar och i en del länder även på betald mediebevakning. Totalt 75 av Finlands 89 beskickningar besvarade enkäten. Allmänna bedömningar, beskickningarnas synpunkter och direkta citat från medierna finns samlade i de bifogade sammandragen på finska och engelska.

Ytterligare information: Laura Kamras, chef för enheten för offentlig diplomati, tfn +358 295 351 558, och Harri Kilpi, kommunikationsplanerare, tfn +358 295 351 342

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.