Antalet visumansökningar till Finland ökar igen

Antalet visumansökningar till Finland håller åter på att öka efter pandemiåren. Antalet beviljade visum är dock endast ungefär en femtedel av antalet före covid-19-pandemin 2019.

Den största förändringen jämfört med tidigare år är att ryska medborgare beviljades avsevärt färre visum än förut. På grund av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 fattade statsrådet i slutet av september ett principbeslut om att begränsa möjligheten för ryska medborgare för inresa i Finland. Detta i syfte att trygga Finlands internationella relationer. I enlighet med principbeslutet införde Finland påtagliga restriktiva åtgärder för att minska den ryska turismen och begränsa beviljandet av visum.  

År 2022 behandlade Finland sammanlagt 166 001 visumansökningar, av dem meddelades 147 369 ett positivt beslut. Utöver detta behandlade andra Schengenländers beskickningar 3 698 visum till Finland, i sådana länder där Finland inte har egen representation. Under pandemiåren lämnades inte in lika många visumansökningar som tidigare, och antalet beviljade visum var också lågt: år 2020 behandlades 152 543 visumansökningar och år 2021 bara 59 141 ansökningar. År 2019 behandlade Finland sammanlagt 895 679 visumansökningar. 

Trots de restriktiva åtgärderna mot turismen enligt statsrådets principbeslut är det fortfarande ryska personer som lämnar in flest visumansökningar. År 2022 var antalet 113 769. Sammanlagt 106 012 personer fick visum, ungefär fyra procent fick avslag. Antalet visum till ryska personer har sjunkit påtagligt (med cirka 86 procent) jämfört med 2019. Då var antalet visumansökningar 786 407, och 783 444 fick visum, endast 0,7 procent fick avslag.  

I andra länder lämnades in totalt 52 232 visumansökningar, och sammanlagt 41 378 personer fick visum. Antalet inlämnade visumansökningar var också stort i Thailand (8 638 ansökningar), Indien (7 716) och Turkiet (3 848). Antalet visumansökningar har ökat klart mest i Indien (rentav med 2000 procent jämfört med 2021). Många visumansökningar lämnades också in i Storbritannien (3 613), Kosovo (3 364), Tunisien (2 342), Indonesien (1 933) och Arabemiraten (1 847).

Generalkonsulatet i Sankt Petersburg är fortfarande det populäraste stället att ansöka om visum till Finland. Konsulatet tog emot 82 247 ansökningar. På andra plats kom Finlands ambassad i Moskva (11 476 ansökningar) och på tredje plats Finlands kontor i Petrozavodsk (9 712 ansökningar). Finlands kontor i Petrozavodsk sköter visumärenden i Karelska republiken och representerar också Sverige och Nederländerna där. År 2022 tog Bangkok fjärde plats med 8 638 ansökningar och på femte plats kom New Delhi med 7 716 ansökningar. 
 

Ytterligare information

  • Katja Luopajärvi, ställföreträdande enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn 0295 350 687
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.