Antalet visumansökningar till Finland ökar igen

De allra flesta visumansökningarna lämnas alltjämt in i Ryssland. Antalet resor från Kina och Förenade Arabemiraten håller också på att stiga.

Finland behandlade totalt 895 679 visumansökningar 2019. Det är 14 procent mer än 2018 (768 978). Därtill beviljade andra Schengenländers beskickningar 5 854 visumansökningar till Finland i sådana länder där Finland inte har egen representation.

De allra flesta visumansökningarna lämnas alltjämt in i Ryssland. Ryssarna lämnade in 786 407 visumansökningar 2019 varav endast 0,7 procent fick avslag. I andra länder beviljades det sammanlagt 109 272 visum.

Från Ryssland reser fortfarande många till Finland för att göra uppköp. Behandlingen av visumansökningarna höll tidtabellen också under den livliga julsäsongen. Det beror på att många ryssar lämnade in sin ansökan redan på sommaren.

Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg är fortsättningsvis det verksamhetsställe där det söks mest visum. Där lämnades 644 844 ansökningar in 2019. Det är en ökning med 19 procent jämfört med 2018.

Näst mest visum söks vid ambassaden i Moskva, som fick ta emot 75 716 ansökningar, en ökning på 4 procent.

På tredje plats kommer Petrozavodsk med 39 849 ansökningar (en ökning på 23 %) och Murmansk med 25 998 ansökningar (en ökning på 15 %). Finlands kontor i Petrozavodsk sköter visumärenden i Karelska republiken och representerar också Sverige och Nederländerna där. Kontoret i Murmansk representerar också Island i viseringsärenden.

Antalet resor från Kina håller också på att stiga. Antalet visumansökningarna i Peking har gått upp med 15 procent och i Shanghai med 18 procent.

I Förenade Arabemiraten har visumansökningarna gått upp med 45 procent jämfört med 2018.

I Kiev har antalet visum gått ned med 43 procent eftersom de flesta ukrainarna idag har biometriska pass som tillåter visumfria resor i Schengenområdet.

I Förenta staterna lades mottagningen av visumansökningar ut 2019. Nu kan man lämna i visumansökningar i sex olika städer. I Ryssland öppnades 17 nya viseringscenter så nu finns där finns totalt 40.

Ytterligare information: Virpi Kankare, enhetschef, enheten för inreseärenden, tfn 0295 351 772

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.