Finlands representant i en internationell organisation utnämndes

Outi Holopainen. Foto: Petri Krook.

Republikens president befullmäktigade den 10 juli ambassadör Outi Holopainen, som utnämnts till chef för Finlands ambassad i Addis Abeba från och med den 1 september 2020, att representera Finland i Afrikanska unionen och i organisationen Intergovernmental Authority on Development.

Ytterligare information: Jyri Järviaho, tf personaldirektör, tfn 0295 351 449