Vid Barentsrådets möte i Kuusamo ska beredas en strategi för grön övergång i Barentsregionen

Finlands, Sveriges, Norges, Danmarks, Islands och EU:s ansvariga tjänstemän samlas i Ruka i Kuusamo den 30-31 maj under ledning av ambassadör Jari Vilén. Deltagarna ska fatta beslut om hur Barentssamarbetet kommer att fortsätta under Finlands ordförandeskap i Barentsrådet.

Finland fortsätter arbetet efter de tidigare överenskomna prioriteringarna med fokus på hållbar utveckling, kontakter mellan människor, transporter och logistik. Tyngdpunkten i samarbetet ligger på verksamheten mellan Finland, Sverige och Norge i de nordliga landskapen.

I samband med mötet hålls en konferens som riktar in sig på att ta fram en strategi för grön omställning i Barentsregionen. Strategin sammanställer Finlands, Sveriges och Norges nationella och regionala planer för de nordliga regionerna och försöker hitta de synergifördelar som tillgodoser just dessa regioners särskilda behov.

Öppningsanförandena hålls av Henrik Haapajärvi som är statssekreterare vid statsrådets kansli och av Heidi Hautala som är Europaparlamentets vice ordförande. 
Barentsrådet som inrättades 1993 arbetar för att främja stabilitet och hållbar utveckling i Barentsregionen. De nordiska länderna, Ryssland och EU är medlemmar i rådet. 

På grund av Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina har medlemsländerna och EU beslutat avbryta samarbetet med Ryssland. 

Mer information