Finland ingått åtaganden för att främja demokrati och rättsstatsprincipen

I samband med det globala demokratitoppmötet har Finland ingått åtaganden för att främja demokrati, mänskliga rättigheter, arbete mot korruption och jämställdhet.

Demokratitoppmötet ordnades på Förenta staternas initiativ för första gången i december 2021, och nästa möte planeras till början av 2023.

Toppmötets huvudteman var kampen mot auktoritära regimer, arbetet mot korruption och respekten för de mänskliga rättigheterna. Finland deltog i fjolårets möte under ledning av republikens president Sauli Niinistö.

Finland lade fram skriftliga åtaganden för att främja arbetet för demokrati och rättsstatsprincipen. Dessa baserar sig på Finlands långsiktiga demokrati- och rättsstatsarbete.

I och med toppmötet inleddes ett så kallat handlingens år (Year of Action) för att verkställa åtagandena och stärka demokratin, de mänskliga rättigheterna och arbetet mot korruption. Även Finland deltar i verkställandet tillsammans med de viktigaste intressegrupperna.

Finland deltar i det tematiska arbetet kring jämställdhet, teknologi och korruptions- och rättsstatsfrågor i enlighet med sina utrikes- och säkerhetspolitiska och utvecklingspolitiska prioriteringar. Framstegen i arbetet för detta år utvärderas vid det andra demokratitoppmötet i början av 2023.

I toppmötesprocessen deltar förutom stater också tiotals organisationer som arbetar med demokratifrågor. En central aktör är organisationen International IDEA, där Finland är vice ordförande i år. IDEA samordnar organisationernas samarbetsforum Global Democracy Coalition Forum.

Mer information

Ländernas åtaganden på International IDEA:s webbplats(Länk till en annan webbplats.)