Finland hjälper länder som hamnat i livsmedelskris på grund av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina ökar hungern och undernäringen också i andra delar av världen. De nationella och internationella organisationer som tilldelas 26,1 miljoner euro i stöd av Finland ska avhjälpa kriserna i bland annat Somalia, Myanmar och Demokratiska republiken Kongo.

Före Rysslands invasion av Ukraina kom en stor del av vete, korn och matolja från Ukraina och Ryssland. Kriget har lett till brist på spannmål och höga priser, vilket drabbar särskilt de länder som är beroende av dessa importerade matvaror. Till exempel i Somalia är 90 procent av spannmålet importerat och hälften av det har kommit från Ukraina. Den långa torrperioden förvärrar situationen ytterligare och landet löper risk för hungersnöd.

”I Somalia har läget inte varit så här allvarligt på fyrtio år: hälften av befolkningen behöver humanitär hjälp. Finlands hjälp omfattar matransoner och kontanthjälp till de mest utsatta och bland annat kosttillskott till barn och mödrar”, säger Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd.

Utöver Somalia är också andra länder som lider av långa kriser och konflikter i behov av hjälp. De nyss fattade finansieringsbesluten innebär att finländska organisationer, Rödakorskommittén ICRC och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen IFRC, FN:s flyktingorganisation UNHCR och FN:s världslivsmedelsprogram WFP levererar tillsammans med sina lokala partner humanitärt bistånd till 11 länder och regioner: Burundi, Eswatini, Etiopien, Jemen, Demokratiska republiken Kongo, Moldavien, Moçambique, Myanmar, Sahel, Somalia och Syrien. Stödet uppgår till sammanlagt 26,1 miljoner euro. Den största summan går till Syrien.

Läget i de krisdrabbade regionerna är svårt också därför att bristen på spannmål försvårar  biståndsorganisationernas arbete. Till exempel FN:s världslivsmedelsprogram WFP har köpt spannmål från Ukraina för att ge mathjälp till Afghanistan, Syrien och Jemen. Hälften av biståndsspannmålet har kommit från Ukraina och Ryssland. Prisstegringen höjer också kostnaderna för biståndsarbetet. Samma summa räcker inte till för att hjälpa lika många människor som tidigare.

De nya besluten om finansiering kompletterar de beslut om humanitär finansiering som Finland fattade i början av året. Efter att Ryssland invaderade Ukraina har Finland beviljat sammanlagt 8,2 miljoner euro till de humanitära organisationer som arbetar i Ukraina. Finland har också beviljat tre miljoner euro för att hjälpa Afghanistan. I januari tilldelade Finland FN-organisationerna och Rödakorskommittén ICRC sammanlagt 27,5 miljoner euro i allmän finansiering. Denna summa hjälper organisationerna att handla snabbt där var behovet av hjälp av störst och att planera verksamheten flexibelt.

Enligt Finlands riktlinjer för humanitärt bistånd kan finansiering beviljas FN-organisationer, Internationella rödakorsrörelsen och de sju finländska organisationer som uppfyller EU:s krav på humanitära aktörer.

Mer information

  • Lauratuulia Lehtinen, chef för enheten för humanitärt bistånd och humanitär biståndspolitik, utrikesministeriet, tfn +358 295 350 184
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen
  • fornamn.efternamn@formin.fi.