Finland ger Ukraina 6 miljoner euro i ytterligare stöd via Världsbanken

Det internationella samfundet stöder den ukrainska offentliga sektorns resiliens och funktionsförmåga genom Världsbankens gemensamma fond. Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 har Finland beviljat Ukraina sammanlagt 21 miljoner euro i ytterligare stöd för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Rysslands anfallskrig i Ukraina har skadat stort ekonomin och människorna i Ukraina. Samhällsekonomin har lidit av kriget och Ukrainas upplåning på den internationella finansmarknaden har blivit svårare.  

"Det är viktigt att vi tillgodoser Ukrainas akuta behov när kriget pågår. Den försämrade offentliga ekonomin riskerar redan utvecklingsresultaten och ökar fattigdomen bland människorna. Syftet med fondmedlen är att hjälpa Ukraina att upprätthålla sin förmåga att producera och tillhandahålla kritiska bastjänster även bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt", säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Den gemensamma fonden FREE Ukraine (Financing of Recovery of Economic Emergency) är Världsbankens stödpaket på nästan fyra miljarder US-dollar till Ukraina under krigskrisen och ett centralt finansieringsinstrument för att samordna biståndsgivarnas finansiering. Världsbankens gemensamma fond hjälper Ukraina att upprätthålla betalningsförmågan inom den offentliga ekonomin och den offentliga sektorns kapacitet att tillhandahålla offentliga tjänster och bastjänster. Ur fonden fördelas också medel bland annat för löpande kostnader, såsom löner, pensioner och hälso- och sjukvårdsutgifter. Hittills har Ukraina fått över en miljard US-dollar ur fonden.  

Efter Rysslands attack i februari 2022 har Finland beviljat Ukraina ytterligare stöd för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det ytterligare stödet via Världsbanken och det tidigare stödet utgör sammanlagt 21 miljoner euro. Av det ytterligare stödet går 8,2 miljoner euro till humanitärt bistånd genom FN:s flyktingorganisation UNHCR och Internationella rödakorskommittén ICRC och en miljon euro via UNHCR till ukrainare som flytt till Moldavien.  

Till utvecklingssamarbete via Världsbankens gemensamma fond, till Ukrainas resiliensfond som samordnas av Storbritannien, Europarådets handlingsprogram för Ukraina samt till projektverksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE går 11,8 miljoner euro. 

Mer information

  • Joonas Heiskanen, teamledare, enheten för Östeuropa och Centralasien, tfn +358 295 350 535
  • Anu Hassinen, teamledare, enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 350 543
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@formin.fi