Finland fick rekommendationer om tillgodoseendet av medborgerliga och politiska rättigheter

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har i dag gett Finland rekommendationer utifrån Finlands sjunde periodiska rapport om genomförandet av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Kommittén välkomnar flera lagstiftningsåtgärder och politiska åtgärder som vidtagits i Finland, till exempel reformen av lagen om likabehandling, ändringarna av jämställdhetslagen, lagen om åklagarväsendet, de nationella programmen för grundläggande och mänskliga rättigheter, handlingsplanen mot människohandel och Finlands politiska program för romer.

Kommittén gav Finland rekommendationer om hur de medborgerliga och politiska rättigheterna kan tillgodoses. Kommittén beslutade att tre rekommendationer ska omfattas av intensivare övervakning, rekommendationerna om (1) hatretorik och hatbrott, (2) våld mot kvinnor och (3) samernas rättigheter. Finland ska rapportera till kommittén om genomförandet av dessa rekommendationer senast den 26 mars 2022.

Dessutom gavs rekommendationer om bland annat konsekvensbedömning angående mänskliga rättigheter, åtgärder mot terrorism, förbud mot etnisk profilering, bemötande av utlänningar, vapenvägrare och religionsfrihet.

Genomförandet av konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter övervakas av en kommitté som består av oberoende sakkunnigledamöter. Finlands sjunde periodiska rapport granskades i kommitténs offentliga dialog den 2–4 mars 2021. Dialogen fördes som videokonferens.

Kommitténs rekommendationer på engelska (pdf)Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information: Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, tfn 0295 351 172

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.