Finländska företag borde rikta blickarna mot Afrikas unga

”Det innovativa Finland kunde utveckla produkter för Afrikas teknikdrivna unga generation”, säger Perry Mapani som är ny chef för Zambias myndighet med ansvar för utvecklingssamarbete och handel, ZDA.

Mapani besökte Finland med en zambisk företagsdelegation som under en vecka söker samarbetspartner och affärsmöjligheter i Finland.

Mapani2
Perry Mapani vill föra samman Zambias naturresurser och Finlands kunnande.

Zambias befolkning växer snabbt och nästan hälften av zambierna är under 16 år. Enligt Mapani skulle det till exempel vara en bra affärsidé att utveckla intressanta alternativ till dyra smarttelefoner för den växande unga befolkningen.

”Det skulle vara lönsamt för finländska företag att upptäcka vår unga befolknings it-kunskaper och utnyttja dem.”

Mapani anser att det finns en beställning på Finlands innovativa expertis i Zambia. Informationstekniken kan erbjuda lösningar inom hälsovården, industrin och jordbruket, till exempel lagringen av jordbruksprodukter.

”Zambia har omfattande naturresurser och Finlands har mycket att erbjuda när det gäller att utnyttja dem”, anser Mapani.

Marknad med 650 miljoner människor

”Genom att satsa på Zambia når man förutom landets egen befolkning på 17 miljoner också grannländerna, ett marknadsområde med 650 miljoner invånare”, betonar Mapani.

”Zambia är ett stabilt land och ett av Afrikas bästa länder att investera i. Vi har gjort framsteg i Världsbankens index som mäter affärsmiljön för företag.”

Enligt Mapani söker många zambiska företag handelspartner i Finland. Kring tjugo finländska företag har redan verksamhet i Zambia och fler är på kommande. I landets gruvindustri har finländarna varit med redan länge. Det finns också möjligheter inom andra sektorer än informationstekniken, till exempel jord- och skogsbruket och turismen.

”Zambia är Afrikas matkorg, men vi vill exportera också annat än råvaror och vi vill förädla jordbruksprodukter för export.”

Koodibussi Sambiassa
Unga zambier studerar programmering som en del av projektet Kodbussen som var det största Finland 100 år-projektet i Afrika. Till höger Finlands ambassadör till Zambia Timo Olkkonen. Foto: Codebus Africa.

Pli på handelshinder

Som ny chef för ZDA vill Mapani börja med att undanröja handelshinder. När Mapani flyttade över från den privata sektorn till ledningen för en statlig myndighet häpnade han över mängden byråkrati.

”Regeringen har vaknat upp till behovet att minska byråkratin och eftersträvar nu en ekonomisk tillväxt som drivs av den privata sektorn. Vi måste också hjälpa finländska och zambiska företag att mötas och samarbeta utan byråkratisk barlast.”

Finlands ambassadör i Lusaka Timo Olkkonen ser Afrikas framtid i handeln istället för i utvecklingssamarbete. Relationerna mellan Finland och Zambia är i ett brytningsskede.

”Zambias svårigheter, till exempel den snabba befolkningstillväxten och klimatförändringen, erbjuder finländska företag många möjligheter att hjälpa. Ibland måste företag ta risker. När det första steget är taget kan vi på ambassaden hjälpa till på flera sätt.

När det traditionella utvecklingssamarbetet minskar riktar Finland i allt högre grad sitt stöd till utvecklingen inom den privata sektorn. På så vis förbättras företagens verksamhet och förutsättningarna för handel.

I år har det gått 50 år sedan Finland och Zambia knöt diplomatiska förbindelser. Det långvariga samarbetet har skapat en stadig grund för att utveckla handeln mellan länderna.

”Det långvariga samarbetet har skapat ömsesidigt förtroende, som är en utmärkt grund för handel”, säger Mapani.

Outi Einola-Head

Skribenten arbetar vid utrikesministeriets kommunikationsavdelning

handel
informationssamhälle