Finländarna anser att Rysslands attack mot Ukraina ökar behovet av utvecklingssamarbete

Långt över hälften av finländarna säger dock att Rysslands invasion av Ukraina inte bör ändra utvecklingssamarbetets geografiska fördelning. Detta framgår av en opinionsundersökning som Taloustutkimus gjort för utrikesministeriet.

Enligt den färska undersökningen tycker 82 av finländarna att Rysslands anfallskrig i Ukraina ökar behovet och vikten av utvecklingssamarbete mycket eller i någon mån.

Undersökningen visar också finländarnas breda stöd till ukrainarna: upp till 95 procent säger att Finlands humanitära bistånd till Ukraina är viktigt, i övrigt är humanitärt bistånd viktigt enligt 77 procent av finländarna. En betydande del av Finlands stöd till det krigsdrabbade Ukraina utgörs av humanitärt bistånd och medel för utvecklingssamarbete.

Tre av fyra säger också att Finland ska delta i återuppbyggnaden och fortsätta sitt långsiktiga utvecklingssamarbete i Ukraina. Genom utvecklingssamarbetet är det möjligt att förbättra undervisningens kvalitet, öka energisäkerheten, stärka resiliensen och utveckla rättsstaten.

”Finländarna vet hur viktigt det är med utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd när det gäller att stötta Ukraina. Utvecklingspolitiken är en central del av vår utrikes- och säkerhetspolitik. Att stärka demokrati och god förvaltning genom ett långsiktigt utvecklingssamarbete är effektivt fredsarbete”, säger utvecklings- utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Resten av världen är inte bortglömd

Trots att finländarna känner stark sympati för Ukraina visar undersökningen att vi inte glömt bort de andra kriser som  världen brottas med samtidigt. Totalt 61 procent av finländarna tycker att kriget i Ukraina inte borde påverka utvecklingssamarbetets geografiska fördelning. Tyngdpunkten i Finlands utvecklingssamarbete ligger på Afrika.

På grund av de andra humanitära kriserna ute i världen säger 62 procent av finländarna att utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet är viktigare och nödvändigare än förut. 

Två av tre tycker att utvecklingssamarbetet är väldigt eller ganska viktigt. Att Finland kan påverka stabiliteten i världen, bland annat genom att förebygga konflikter och flyktingskap, är enligt 35 procent av svarspersonerna den bästa motiveringen till utvecklingssamarbete, medan 18 procent säger att Finlands moraliska skyldighet att delta i utvecklingssamarbetet är den bästa motiveringen. Av svarspersonerna tycker 21 procent att det inte finns någon grund för utvecklingssamarbete.

Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus på uppdrag av utrikesministeriet. Undersökningen genomfördes via en webbpanel i början av juni (2–7 juni 2022) och besvarades av 1 033 personer runt om i Finland. Målgruppen var personer i åldern 15-79. Resultaten har viktats efter ålder, kön och bostadsort så att de ligger i linje med befolkningsstatistiken. Felmarginalen är 3 procentenheter åt båda hållen med en konfidensgrad på 95 procent.

 

Ytterligare information