Statistikcentralen sprider finländsk informationskompetens ute i världen

Statistikcentralen i Finland har förmedlat finländsk informations- och statistikkompetens till Azerbajdzjan. Detta har skett genom ett Twinningprojekt som inte var ett helt vanligt projekt. Projektet som startades på distans mitt i covid-19-krisen i juni 2020 gjorde framsteg trots kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan och de nya covid-19-varianterna. Projektets slutmöte i Baku den 11 april 2022 fick enorm medieuppmärksamhet.

Företrädare för det azerbajdzjanska Statistikkommitteén, skatteförvaltningen och utvecklingsbyrån för små och medelstrora företag på exkursion i Finland. Bild: Aytan Narimanli   

Projektets syfte var att stödja den nationella statistikmyndighetens kompetens i att utveckla statistiksystemet gällande företagssektorn i Azerbajdzjan, speciellt gällande små och medelstora företag. Till de största framgångarna utöver detta hörde att projektet förbättrade det tvärsektoriella samarbetet mellan myndigheterna, i synnerhet mellan skatteförvaltningen och statistikmyndigheten. 

Eftersom projektet inleddes på distans, kunde projektets finländska rådgivare (Resident Twinning Adviser, RTA) Ville-Matti Pilviö från Statistikcentralen ta sig till Baku först när projektet hade pågått över ett år. Enligt Pilviö gick det dock bra att förena distans- och hybridarbete, och viljan att nå målen i god samverkan hjälpte att ro i land projektet. 

- Fungerande kommunikation är avgörande när det finns många parter som arbetar på distans, säger Pilviö.

Projektets erfarna rådgivare Ville-Matti Pilviö intervjuas. Bild: Gultakin Babayeva

Pilviö trivdes i Baku och uppmuntrar också andra som finner nya kulturer och arbetssätt intressanta att söka RTA-jobb. Det går också att ta en kortare anställning i Twinningprojekten om en längre frånvaro från hemlandet inte är möjlig. Enligt Pilviös erfarenhet är finländarna uppskattade partner ute i världen. Finland har ett gott rykte och det är många som vet att vi har en vacker natur. Finländska experter har också den fördelen att de inte brukar säga till hur andra borde göra saker och ting utan berättar hur de gör och kommer med lämpliga lösningar. Samverkan är givande för alla parter, och internationellt samarbete vidgar också vår syn på världen.

Många gratulationer och ett stort tack till Statistikcentralen för ett lyckat projekt! Det finns säkert efterfrågan på finländsk kompetens inom den offentliga förvaltningen ute i världen och förhoppningsvis hittar vi många fler lämpliga sätt att främja exporten.

Text: Heidi Lempinen

Skribenten leder teamet för EU:s program för förvaltningsutveckling (Twinning, TAIEX, TSI) vid Europaavdelningen.

 

Mer information på webbplats(Länk till en annan webbplats.)en för projektet  ”Support to the State Committee on Statistics and the State Tax Service under the Ministry of Economy in order to strengthen the collection, processing, analysis and publication of data in the field of business statistics”.

Twinning-hankkeet

Med hjälp av Twinning utvecklas offentlig förvaltning och lagstiftning i Europeiska unionens partnerländerna. Twinning baserar sig på ett tätt samarbete mellan det genomförande landet och mottagarlandet för att nå de mål som fastställts i projektavtalet. Ett enskilt Twinningprojekt löper över cirka två år och har vanligtvis en budget på 1–2 miljoner euro. Genomförarna av projekten väljs utifrån ett öppet anbudsförfarande.