Finländska lösningar för ren energi intresserar Mongoliet

En delegation bestående av företrädare för flera mongoliska ministerier besöker denna vecka Finland för att bekanta sig med värmepumpsteknik och andra energilösningar inom värmeförsörjningen. Utöver företrädare för utrikesministeriet träffar delegationen också företrädare för arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Nordiska utvecklingsfonden och Finsk Energiindustri. Besöket är en del av ett projekt som finansieras av Asiatiska utvecklingsbanken. I projektet söks det olika alternativ för produktion av förnybar energi i Mongoliet.

Mongoliet söker aktivt lösningar för en grön omställning inom energisektorn. Bild: Anna Palmén

Mongoliet söker aktivt lösningar för en grön omställning inom energisektorn. Mongoliet vill öka andelen förnybar energi och avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser. I Mongoliet råder extrema köldförhållanden under vintrarna, och mongolerna söker nu lösningar i Finland. Ett möjligt område för samarbete mellan Finland och Mongoliet är just energi, där finländska företag har kompetens som intresserar mongolerna.

”I Finland har man effektivt lyckats minska växthusgasutsläppen från värmeförsörjningen. Finländska energilösningar kan hjälpa Mongoliet att genomföra en grön omställning”, säger Juha Niemi, biträdande avdelningschef vid utrikesministeriets avdelning för Amerika och Asien.

Mongoliet har stora kolreserver, som landets energisektor är beroende av. Över 90 procent av landets elproduktion baserar sig på kolkraft. Koleldade kraftvärmeverk ger även värme för städernas värmenät. Fasta bränslen och i synnerhet kol används för uppvärmning av fastigheter och för matlagning också utanför städerna. Förbränningen ger upphov till betydande luftföroreningar, och halterna av fina partiklar i huvudstaden Ulaanbaatar är 6–10 gånger större än Världshälsoorganisationen WHO:s riktvärden.

Mongoliet har som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 22,7 procent till 2030. Landet har också stor potential när det gäller att utnyttja förnybara energikällor.

Asiatiska utvecklingsbanken har identifierat Finland som ett jämförelseland när det gäller att främja energiomställningen i Mongoliet. I båda länderna måste den kalla vintersäsongen beaktas när energiinfrastruktur byggs. Finland har också kompetens inom produktion och användning av energi från förnybara källor. Finlands mål att vara koldioxidneutralt till 2035 väcker också stort intresse, liksom även kompetensen inom hållbar skogsskötsel.

I år firar Finland och Mongoliet 60 år av diplomatiska förbindelser mellan länderna. Finland och Mongoliet upprättade diplomatiska förbindelser den 8 juli 1963. Mongoliet hör till verksamhetsområdet för Finlands ambassad i Peking. Finland har dessutom en lokal honorärkonsul i Ulaanbaatar. I jubileumsårets program ingår bland annat en serie film- och dokumentärföreställningar och en jubileumsmottagning i Ulaanbaatar.

Finland har varit medlem i Asiatiska utvecklingsbanken sedan den grundades. Utvecklingsbanken har som mål att utrota fattigdomen i Asien och länder kring Stilla havet samt stödja dess medlemsländer i sociala och ekonomiska reformer. Asiatiska utvecklingsbanken har 68 medlemsländer, av vilka 19 är länder utanför den berörda regionen. Finländska företag kan ansöka om finansiering för projekt genom att delta i utvecklingsbankens upphandlingsförfaranden.

Finland and Mongolia, 59 years of diplomatic relations -video(Länk till en annan webbplats.)

Finlands ambassad, Peking(Länk till en annan webbplats.)

 

Ytterligare information

Eric Sihvola, sakkunnig, enheten för utvecklingsfinansiering och den privata sektorn, tfn +358 295 535 0893

 

Eevamaria Mielonen, ansvarig tjänsteman, enheten för östra Asien och Oceanien, tfn +358 295 350 057

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi