Suldaan Said Ahmed blir utrikesministerns särskilda representant för fredsförmedling på Afrikas horn

Utrikesminister Pekka Haavisto utnämnde riksdagsledamoten Suldaan Said Ahmed till sin särskilda representant för fredsförmedling på Afrikas horn den 8 juli. Som utrikesministerns särskilda representant kommer Said Ahmed främst att stödja fredsprocesser.

Suldaan Said Ahmed

De bilaterala relationerna mellan Finland och flera länder på Afrikas horn har långa anor. Afrikas horn är ett bräckligt område med många politiska och väpnade konflikter, och området lider dessutom av den svåraste torkan på flera årtionden. Fredsförmedling är en av prioriteterna i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

”Utnämningen stöder Finlands ambition att ytterligare fördjupa relationerna med länderna på Afrikas horn, främja fredliga lösningar på konflikter och som en del av den övergripande säkerheten framhålla frågor som rör klimatsäkerheten och det humanitära läget på Afrikas horn”, konstaterar utrikesminister Haavisto.
 
Utnämningen är personlig och det är fråga om ett oavlönat förtroendeuppdrag som Said Ahmed sköter vid sidan om sina uppgifter i riksdagen.

Ytterligare information: 

  • Toni Sandell, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 748
  • Sofie From-Emmesberger, chef för utrikesministeriets avdelning för Afrika och Mellanöstern, tfn +358 295 350  802