Studia Generalia-föreläsningsserie om återflyttning och rörlighet – Somalia, Afghanistan, Irak

Migrationsinstitutet och Migrationsverket ordnar under hösten 2019 en Studia Generalia-föreläsningsserie för allmänheten för att sprida information om projektet Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia (AUDA). Utrikesministeriet ansvarar tillsammans med Migrationsverket och Krishanteringscentret för genomförandet av AUDA-projektet.

Temat återflyttning och rörlighet behandlas under föreläsningsserien utifrån både forskning och erfarenheter. De tre första tillställningarna i serien fokuserar på utmaningar och möjligheter i fråga om återflyttning till Somalia, Afghanistan och Irak. Under den sista tillställningen diskuteras den gränsöverskridande rörligheten och återflyttningens många dimensioner på ett mera allmänt plan.

Somalia: mån. 21.10 kl. 13.00–16.00
(Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

Afghanistan: mån. 4.11 kl. 13.00–16.00
(Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

Irak: tis. 26.11 kl. 13.00–16.00
(Vetenskapernas hus, sal 104, Kyrkogatan 6, Helsingfors)

Den gränsöverskridande rörligheten och återflyttningens många dimensioner: mån. 16.12 kl. 15.00–18.00
(Åbo stadsbibliotek, Studio, Slottsgatan 2, Åbo)

Programmet för den första tillställningen som inleder föreläsningsserien 21.10.2019: http://www.migrationinstitute.fi/fi/page/studia-generalia-sarja-paluumuutosta-ja-liikkuvuudesta-somalia-afganistan-irak (på finska).

Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla. Föreläsningarna hålls i huvudsak på finska men en del av inläggen är på engelska. Välkommen!

Föreläsningarna kan också följas på webben och ses i efterhand på AUDA-projektets webbplats på adressen www.voluntaryreturn.fi/sv.

AUDA-projektet är ett projekt finansierat av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Syftet med projektet är att utveckla systemet för frivillig återresa i samarbete med andra EU-länder och återvändandeländer. Projektets fullständiga namn är Frivillig återresa till Irak, Afghanistan och Somalia.

Information på Facebook om föreläsningsseriens första tillställning: https://www.facebook.com/events/410479749656534/?active_tab=about (på finska).

Kontaktperson för frågor om föreläsningsserien: Marja Tiilikainen, marja.tiilikainen@utu.fi