Sloveniens utrikesminister besöker Finland

Utrikesminister Haavisto träffar Sloveniens utrikesminister Anže Logar i Helsingfors den 14 januari.

Ministrarna ska diskutera det regionala läget på västra Balkan och EU:s utvidgning, de transatlantiska förbindelserna och andra aktuella internationella frågor.

De kommer också att tala om Sloveniens kommande ordförandeskap i EU. Slovenien ingår i den nuvarande ordförandeskapstrion med Tyskland och Portugal och tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd den 1 juli 2021.

Under sitt besök träffar utrikesminister Logar även republikens president Sauli Niinistö och Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen

Ytterligare information:

Otto Turtonen, utrikesminister Haavistos specialmedarbetare, tfn +358 295 350 015, Unna Mustalampi, ansvarig tjänsteman, tfn +358 295 350 271

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.