Sidoackreditering till Liberia

Republikens president befullmäktigade en sidoackreditering fredagen den 4 november.

Republikens president befullmäktigade chefen för Finlands ambassad i Abuja, ambassadör Leena Pylvänäinen, att representera Finland i Liberia.

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038