Sidoackreditering i Demokratiska republiken Kongo

Republikens president har vid föredragningen den 18 oktober befullmäktigat chefen för Finlands ambassad i Lusaka, ambassadör Pirjo Suomela-Chowdhury, att representera Finland också i Demokratiska republiken Kongo.

Samtidigt beslutade republikens president att avsluta ambassadör Pekka Hukkas sidoackreditering i Demokratiska republiken Kongo.

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 0295 351 413