Sidoackreditering i Ghana, representant vid Unesco

Republikens president har under föredragningen onsdagen den 5 december befullmäktigat chefen för Finlands ambassad i Abuja, ambassadör Jyrki Pulkkinen, att representera Finland också i Ghana.

Presidenten befullmäktigade även chefen för Finlands ständiga representation vid OECD i Paris, utrikesrådet Tuomas Tapio, att representera Finland vid Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco).

Ytterligare information: Pirjo Tulokas, personaldirektör, tfn 029 5351413