Sidoackreditering till Eritrea och Somalia

Republikens president fattade ett beslut om sidoackreditering fredagen den 24 september.

Republikens president har befullmäktigat chefen för Finlands ambassad i Nairobi, ambassadör Pirkka Tapiola, att representera Finland i Eritrea och Somalia.
 

Ytterligare information:

Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038. Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.