Sidoackrediteringar i Ghana, Laos och Mongoliet

Fredagen den 13 augusti fattade republikens president beslut om tre sidoackrediteringar.

Republikens president befullmäktigade chefen för ambassaden i Abuja från och med den 1 september 2021, ambassadör Leena Pylvänäinen, att representera Finland i Ghana, chefen för ambassaden Hanoi från och med den 1 september 2021, ambassadör Keijo Norvanto, i Laos och chefen för ambassaden i Peking från och med den 1 september 2021, ambassadör Leena-Kaisa Mikkola, i Mongoliet.

Ytterligare information: Kirsti Pohjankukka, personaldirektör, tfn 029 535 0038

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi