En bro över Finska viken

Mellan Finland och Estland löper en symbolisk bro som bygger på ett århundrade av tät kontakt mellan två länder och två folk. Idag, när persontrafiken har varit avstängd under ett par månader på grund av coronakrisen, ser vi ännu tydligare hur viktig denna bro är.

Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu skakar hand i Tallinn sommaren 2019
Finlands utrikesminister Pekka Haavisto och Estlands utrikesminister Urmas Reinsalu i Tallinn sommaren 2019

För två år sedan, den 7 maj 2018, samlades Finlands och Estlands regeringar till ett historiskt möte i Tallinn för att enas om en mängd åtgärder, vilka vi ska driva tillsammans som grannländer och som EU-medlemmar, inom transport, digitalisering, språkrelationer, kultur och utbildning. 

Mycket har vi redan uppnått. Ett viktigt steg var till exempel när finländska läkemedelsrecept började godkännas i estniska apotek i januari 2019. Från och med juni i år kan man med ett estniskt recept ta ut läkemedel på finländska apotek.

Genom gasledningen Balticconnector, som togs i bruk i december 2019, är nu våra länders energinätverk sammankopplade också vad gäller gasen. Våra elnät har redan länge varit förenade.

Krisen har belyst hur nödvändigt det är för oss att söka och finna lösningar tillsammans. Finlands och Estlands samarbete har fortsatt friktionsfritt under hela krisen. Också i kampen mot pandemin har vårt samarbete varit bra. De effektiva åtgärderna i Estland och Finland har varit ansvarsfulla och gynnat vårt samarbete. 

Som utrikesministrar håller vi regelbunden kontakt, och under coronakrisen har kontakten varit ännu aktivare än vanligt. På medborgarnivå är kontakterna mellan Finland och Estland givetvis täta och goda . De digitala förbindelserna har använts flitigt då  de fysiska kontakterna begränsats.

När trafiken gradvis öppnats har de finländska och de estniska gränsbevakarna arbetat sida vid sida i hamnarna i Tallinn och Helsingfors för en smidig övervakning av trafiken. Detta är ett fint exempel på vårt välfungerande samarbete även på myndighetsnivå. 

Trots att krisen fortfarande pågår ska vi inte glömma att detta är ett jubileumsår. I år har Finland och Estland haft diplomatiska förbindelser under hundra år och måndagen den 8 juni firar vi det genom besök på varandras ambassader i Helsingfors och Tallinn. 

Det har hunnit hända mycket under de gångna hundra åren. Nationella ansträngningar och internationellt samarbete har fört oss fram till denna dag starkare än någonsin. Medlemskapet i Europeiska unionen är ett naturligt sammanhang för Finland och Estland. Som EU-medlemmar har vi arbetat för en djup samhällelig och ekonomisk integration, som också fört oss närmare varandra, närmare än vi skulle kunna komma som enskilda, relativt små stater. 

Den symboliska bron över Finska viken håller åter på att öppnas efter coronavåren. De täta band vi har bestående av arbete, boende, studier och turism kan åter knytas ihop, och kanske ännu tätare än förr. Efter vårens alla prövningar uppskattar vi ännu mer möjligheterna i våra närområden.

Kriser kan också öppna nya dörrar. 

Urmas Reinsalu                                           Pekka Haavisto
Estlands utrikesminister                         Finlands utrikesminister