Satu Santala biträdande chef för internationella jordbruksfonden IFAD

Chefen för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning Satu Santala har utnämnts till biträdande chef för Internationella fonden för jordbruksutveckling (International Fund for Agricultural Development, IFAD).

Som biträdade chef vill Satu Santala stärka IFADs finansieringsbas för att förbättra livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna.

Som biträdande chef (Associate Vice-President) leder Satu Santala IFAD:s avdelning för externa relationer. Santala börjar arbeta vid organisationens högkvarter i Rom i början av december.

IFAD är ett internationellt institut för utvecklingsfinansiering och ett av FN:s fackorgan. Fonden är en av världens största finansiärer av jordbruk och landsbygdsutveckling i de fattigaste länderna. Organisationen arbetar för tryggad livsmedelsförsörjning och näring och för att minska fattigdomen på landsbygden i utvecklingsländer.

”IFAD:s verksamhet förbättrar livsmedelsförsörjningen och utkomsten för de mest utsatta människorna, vilket är viktigt för mig. Med tanke på livsmedelstryggheten är klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och coronapandemin alla stora frågor. Maten binder oss samman här på jorden”, säger Satu Santala.

Satu Santala har arbetat vid utrikesministeriet sedan 1996. Åren 2013–2016 var hon medlem av Världsbankens styrelse i Washington. Under de senaste fem åren har hon varit avdelningschef för utrikesministeriets utvecklingspolitiska avdelning.

”Mitt mål är att stärka IFAD:s finansieringsbas. Jag kommer att söka olika slags partnerskap för att förbättra utkomsten för fattiga jordbrukare och livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna”, säger Santala.

Finland är en långvarig finansiär av och partner till IFAD. Tack vare IFAD fick över 23 miljoner människor tillgång till finansiella tjänster år 2020 och 3,7 miljoner människor fick utbildning för att kunna utveckla lönsam företagsverksamhet. Närmare 1,7 miljoner hektar mark började brukas med klimatsmarta metoder.