Väderradar till Etiopien – det första projektet av ny typ för att stödja investeringar i den offentliga sektorn framskrider

Vaisala Oyj och de meteorologiska instituten i Etiopien och Finland ska inleda ett projekt för beredskap mot extrema väderfenomen.

Vaisala och Etiopiens meteorologiska institut undertecknar ett köpeavtal.
Vaisala och Etiopiens meteorologiska institut undertecknade den 15 oktober ett villkorat köpeavtal i en klimatkonferens i Addis Abeba.

Vaisala Oyj, som tillverkar mätinstrument och mätsystem, och Etiopiens meteorologiska institut undertecknade den 15 oktober ett villkorat köpeavtal till ett värde av cirka 13 miljoner euro. Syftet med projektet är att stödja Etiopien i landets beredskap mot extrema väderfenomen och anpassning till effekterna av klimatförändringar.

Vaisala levererar tre nya väderradarapparater som drivs med solpaneler samt ett blixtlokaliseringssystem och ett system för produktion av väderprognoser till Etiopien. Dessutom ordnar Finlands meteorologiska institut utbildning inom ramen för projektet. Avsikten är att projektet ska beviljas investeringsstöd som är avsett för investeringar i den offentliga sektorn i utvecklingsländer (Public Sector Investment Facility, PIF). PIF-investeringsstödet administreras av utrikesministeriet.

Välbehövt stöd för anpassning till klimatförändringar

”Vi tycker att det här är ett utmärkt projekt. I projektet nyttjas den typ av högteknologiprodukter och kompetens som rankar Finland i världstopp och där finländska företag har mycket att ge länder som Etiopien”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Genom sina klimatåtgärder syftar många länder framför allt till att begränsa klimatförändringar. Att däremot anpassa sig till klimatförändringar är emellertid viktigt för många afrikanska länder som är särskilt sårbara för extrema väderfenomen.

I Etiopien förekommer extrema väderfenomen som orsakar fara, till exempel torka, översvämningar, hagelskurar och störtregn”, konstaterar Jarkko Sairanen, direktör för verksamhetsområdet väder och miljöaffärsverksamhet vid Vaisala Oyj. ”Dessa fenomen väntas både öka i antal och bli kraftigare”, fortsätter han.

Fetene Teshome, generaldirektör vid Etiopiens meteorologiska institut har stora förväntningar på projektet. ”Projektet bidrar till att minska antalet dödsfall och skador på egendom som beror på extrema väderfenomen.” Teshome förväntar sig dessutom att projektet är till nytta för exempelvis jordbruket, vattenförsörjningen och flygtrafiken, eftersom dessa sektorer påverkas särskilt starkt av väderfenomen.

Det första investeringsprojektet av ny typ

Det aktuella projektet är det första PIF-projektet som man undertecknat ett avtal om. Det så kallade PIF-investeringsstödet är ett instrument för utvecklingssamarbete. Syftet med instrumentet är att stödja sådana investeringar i den offentliga sektorn i utvecklingsländer som främjar hållbar utveckling och utnyttjar finländsk kompetens och teknik.

PIF-stödet till de fattigaste länderna, bland annat Etiopien, omfattar en gåvobiståndsandel på 50 procent  som täcker en del av finansieringskostnaderna för lånet och en betydande del av investeringen. Etiopiens lån är således betydligt mindre än köpesumman, och landet betalar ingen ränta på lånet.

PIF-stödet ersätter de räntestödskrediter som tidigare använts i Finlands utvecklingssamarbete. I det nya instrumentet har man fäst särskilt avseende vid utvärderingen av utvecklingseffekterna.

Projektets köpeavtal och låneavtal är villkorliga tills finansieringsbeslutet undertecknas.